Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

lycklig kvinna lycka Bild: Johnér

Forskarna har hittat generna som gör oss lyckliga

Men miljön spelar lika stor roll

I en stor internationell studie där människors gener har kartlagts har forskarna hittat de genvarianter som kan kopplas till lycka. En upptäckt som kan hjälpa forskarna att förstå varför just vissa människor har större benägenhet att bli deprimerade.

Publicerad 2016-05-04 | Vardagspuls

Att depression är delvis ärftligt vet man sedan tidigare. Men nu har forskarna hittat de gener som avgör om du har större chans att vara lycklig eller bli deprimerad. Nära 200 forskare och 300 000 testpersoner i 17 olika länder har deltagit i forskningsstudien, som är en av de största som någonsin gjorts om gener. Studien har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics

Forskarna hittade tre genvarianter som kan kopplas till subjektivt välmående – alltså hur lycklig eller olycklig personen upplever sig vara. De fann också genvarianter som kunde kopplas till depressivitet och neuroticism, det vill säga emotionell instabilitet.

Och den här upptäckten är något som kan hjälpa forskarna i jakten på att förstå vad som gör vissa människor benägna att bli deprimerade. Även tidigare studier har visat på sambandet mellan genetik och välmående men nu har man alltså kommit ännu en bit längre på vägen och upptäckt de olika genvarianterna.

”Miljön minst lika viktig”

Men man kan inte stirra sig blind på generna och tro att ens sinnestillstånd är skrivet i sten och något som inte går att förändra. Även yttre förhållanden spelar stor roll. Daniel Benjamin, som är en av forskarna bakom studien och biträdande professor vid Center for economic and social research vid University of California, poängterar att genetik bara är en av flera faktorer som spelar in.
– Miljön är minst lika viktig, och interagerar med de genetiska effekterna, säger han i ett pressmeddelande.