Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Stressad kvinna på jobbet Bild: Mostphotos

Här stressar vi mest i Sverige

Stor skillnad mellan länen

Alla känner vi oss stressade då och då. Stress kan göra oss fokuserade och vakna men också sjuka. Det är när vi stressar utan återhämtning som vi kan drabbas av utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar.

Publicerad 2018-04-16 | Vardagspuls

Stress är, för de flesta, ett återkommande inslag i livet. Vi har alla perioder när det är mycket att göra, när vi känner oss stressade. Stressen i sig är inte farlig det är när vi stressar för mycket för länge utan att få återhämta oss som stressen kan göra oss sjuka.

Fackförbundet Unionen har gjort en undersökning för att ta reda på hur stressade vi är och vad det är som stressar oss. Undersökningen visade bland annat att sex av tio som jobbar i privat sektor känner sig stressade av jobbet. Många upplever också att det inte finns tillräckligt med tid för återhämtning.

Stor skillnad mellan länen

Att få tid att återhämta sig efter en stressig period är viktigt, det säger Peter Hellberg som är förste vice ordförande på fackförbundet Unionen.

– Personer som har möjlighet till regelbunden återhämtning mår bättre och orkar jobba bättre, säger han.

Undersökningen visar också att det är skillnad både i stressnivå och vilka möjligheter man har till återhämtning i olika län. De tre mest stressade länen är Uppsala, Halland och Värmland där tre av fyra blir generellt stressade av jobbet. Minst stressad är man i Dalarna och Norrbotten där drygt hälften svarar ja på frågan om de blir stressade av sitt jobb. Samtidigt är det i Kalmar som flest, 36 procent, känner att de inte hinner återhämta sig efter en stressig period.

Otydligt ledarskap en av stressfaktorerna

I undersökningen har man också ställt frågan ”Vad gör dig stressad?” och de allra flesta är stressade på grund av en för hög arbetsbelastning. Att ha för mycket att göra är den överlägset vanligaste orsaken. Också otydlighet, både i vad man som arbetstagare har för ansvar, men också otydlighet i ledarskap lyfts som två andra stressfaktorer. 24 procent av de tillfrågade säger att den ständiga nåbarheten via mejl och telefon gör dem stressade.

Så blir du gladare på jobbet

Mejl- och mobilpolicy kan behövas

Återhämtning är väldigt viktigt för att man ska orka med livet. Jobbar man utan paus så kommer man för eller senare må dåligt av stressen. Att vi i dag har tekniken som gör att vi kan jobba när och var som helst kan vara både bra och dåligt. Därför kan en mejl- och mobilpolicy vara bra att införa på din arbetsplats. Då blir det tydligt för alla när man förväntas vara nåbar och när man ska stänga av mobiltelefonen för att återhämta sig.

Källa: UnionenOpinion

Om undersökningen: Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2 791 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 21 februari ­– 7 mars 2018. Undersökningen är en del av Unionens stresskampanj Reclaim the break.