Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

chef Bild: Johnér

Hellre chefer som är orättvisa men konsekventa

Orättvis och konsekvent än bättre än oberäknelig

En chef som alltid är orättvis är bättre än en chef som bara är orättvis ibland.
Det här enligt en studie vid forskningsuniversitetet Michigan State i USA. Inte konstigt enligt stressforskaren Dan Hansson som menar att människor vill ha konsekvens och förutsägbara situationer.

Publicerad 2016-04-07 | Vardagspuls

Ett hundratal personer ingick i den amerikanska studien där forskarna har kommit fram till att arbetsgivare föredrar konsekventa chefer – vare sig de är rättvisa eller orättvisa. Enligt studien mår arbetstagarna bättre och är mindre stressade om de har chefer som alltid är orättvisa – jämfört med de som har chefer som bara är orättvisa ibland.

Och resultatet förvånar inte stressforskaren Dan Hansson som är verksam i både Sverige och USA. Han säger till svenska Metro att vi människor behöver konsekvens. Och att vi mår bättre av att veta vad vi har att förvänta oss än att komma till jobbet på morgonen och vara på helspänn för att vi inte vet hur chefen ska vara och bete sig just idag.
– En av hjärnans viktigaste funktioner är att beräkna vad som ska hända i framtiden, säger han till tidningen och jämför en oberäknelig chef med en elstöt:
– Det är läskigare om du inte vet när den kommer, då är du hela tiden på helspänn.

Arbetstagare kräver allt mer

Dan Hansson poängterar dock att det självklart är bäst med en rättvis chef och tror också att arbetstagare kommer att kräva mer och mer av sin arbetsgivare i framtiden. Så att vara en orättvis chef är knappast något smart drag i längden.
– Dagens arbetsgivare byter jobb om chefen beter sig illa.

Tror du på forskningen? Kommentera gärna på vår facebook-sida