Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Kampanjen Metoo har fått kvinnor världen över att berätta om sexuella trakasserier i sociala medier Bild: Mostphotos

Apropå #metoo – detta kan du göra

Hillevi Wahl om att jobba mot sexuella trakasserier

Det sveper en våg av berättelser om sexuella övergrepp på sociala media i spåren av hashtaggen #metoo. Varenda kvinna jag känner har varit med om förfärliga saker, skriver Vardagspuls hälsoinspiratör Hillevi Wahl. Här är hennes bästa tips på vad du kan göra för att höja din röst.

Publicerad 2017-10-18 | Hillevi Wahl

I skolan, på jobbet, på fritiden och inom familjen sker de sexuella övergreppen. Hashtaggen #metoo har fungerat som en enorm ögonöppnare - och det som slår mig är att vi inte har pratat om det med varandra eftersom övergreppen har normaliserats. Det har blivit något vi får räkna med som kvinnor.

Det kan kännas överväldigande och uppgivet. Men det finns massor vi kan göra. Både som enskilda individer och som ett kollektiv.

Här är mina bästa tips just nu:

 1. Prata med barnen. Barnkanalen har passande nog en temavecka med hashtaggen #baraminkropp och programmen Brottsligt och Lilla Aktuellt som gör en viktig insats för att sprida kunskap om sexuella övergrepp. Titta tillsammans och prata med era barn.
 2. Chatta. Förstå att sexuella övergrepp och psykisk ohälsa många gånger hänger ihop. Det är viktigt att fånga upp det som väcks. Team Tilia, ideell organisation som ger medmänskligt stöd för ungas psykiska hälsa, chattar varje kväll 21.00. Många unga jag möter vågar inte berätta för sina föräldrar för ”de har nog med sina problem ändå”?
 3. Var socialt obekväm. Låt inte sexistisk jargong och myter om våldtäkt passera för den goda stämningens skull. Markera, samtala och var en motvikt i din vardag.
 4. Prata om gränser. Granska dig själv. Har du egna erfarenheter av gråtoner eller att gå över gränsen? Hur skulle du agera om du fick veta att en vän begått ett sexuellt övergrepp? Speciellt viktigt om du definierar dig som kille.
 5. Våga fråga, våga lyssna. Misstänker du att någon i din närhet utsätts för sexuella övergrepp? Våga fråga och ta emot berättelsen. Att lyssna och bekräfta räcker långt.
 6. Använd din plattform. Var med och förändra normer, sprid budskap och sätt fokus på förövaren i ditt eget forum. Använd din kompetens, vare sig det är att driva, arrangera events, göra mosaik eller baka cupcakes.
 7. Gå till chefen/rektorn. Kräv att ledningen utformar en konkret handlingsplan mot sexuella trakasserier och sexuellt våld på ditt jobb/din skola. Planen ska beskriva hur arbetsgivaren/skolan ska agera när det blir känt att en anställd/elev utsatt någon annan för sexuella trakasserier eller våld.
 8. Engagera dig. Gå med i en förening som arbetar feministiskt mot våld. Till exempel en kvinnojour, tjejjour eller ungdomsjour.
 9. Skänk pengar. Ge ett bidrag till föreningar som arbetar mot sexuella trakasserier och sexuellt våld. Team Tilia, Våga tala, Trygga Barnen, Bris, The locker room, Epcat – det finns hur många som helst. De är helt beroende av att vi ger ekonomiskt bidrag för att kunna göra sitt viktiga jobb. Hjälp dem göra det.
 10. Vägra vardagsrädsla. Låt dig inte begränsas i din vardag. Stå upp för dina rättigheter. Du är en förebild bara genom att vara vuxen. Träna gärna kampsporter, självförsvar eller militärträning. Både för att det är roligt och för att det gör något med den inre tryggheten. Vråla högt medan du tränar. Ta plats! Gå med i löparklubbar och spring och träna ii gäng. Det är både tryggare – och roligare. Många av råden har jag hittat på den utmärkta sajten Fatta.nu – där kan du läsa mer.