Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl förespråkar en mobilfri skolmiljö Bild: Johnér, Hilllevi Wahl

”Nej, barn behöver inte mobil och mössa i skolan!”

Hillevi Wahl förespråkar en mobilfri skola

Är mobiler i skolan en demokratifråga? Även för barn? Är det ett övergrepp att ta mobilerna ifrån barnen i samma stund de sätter sin fot på skolan? Funkar det ens? Vardagspuls hälsoinspiratör Hillevi Wahl tycker till.

Publicerad 2016-10-03 | Hillevi Wahl

Våra tre barn går i en mobilfri skola. Och jag kan berätta att det funkar alldeles utmärkt. Barnen tycker det är helt okej och till och med ganska skönt att slippa mobilerna.
Det största problemet är faktiskt fortfarande deras föräldrar. Dessa behöver man säga till. Om och om igen. För de kan verkligen inte släppa sina mobiler. Inte vid lämning. Inte vid hämtning. (Och förmodligen inte alla de där timmarna emellan heller).

Överläkaren: ”Alla har vi drag av ADHD”

Alla våra artiklar om beroende hittar du här

I vår skola, Stockholms Internationella Montessoriskola, råder ordning och reda. Rektorn tar i hand på morgonen. Inte för att visa sin auktoritet – utan för att visa barnen att de blir sedda varenda morgon. Hon vet inte bara vad alla femhundra ungarna heter, hon har också koll på håruppsättningar, förkylningar, brorsor, systrar, nya kläder och små och stora saker barnen kanske har varit oroliga för.
Skor och mössor tas av och inneskor tas på. Inga barn springer i korridorerna, (nåja, nästan inga) och alla pratar i låg samtalston.

Det är lugn och ro i klasserna. Inga mobiler piper, surrar och vibrerar. Inte ens de vuxnas. I skolan fokuseras på skolarbetet. Här får barn från förskoleklass och upp till nian tänka långa tankar. Bara det är ett privilegium och en sådan raritet i dag.

Hur i jösse namn får skolan detta att fungera, då? Undrar vän av ordning. Eftersom det aldrig är några konflikter kring detta.

Regler för alla

Jo, alla vet vilka regler som gäller. Alla pedagoger är konsekventa. Redan i förskolan lär barnen sig ta av mössor och kepsar inomhus och tala respektfullt till sina kamrater och lärare. Jag har häpnat över engagemanget i varenda liten detalj. Det är viktigt att barn förstår varför regler finns. Att de är där för oss alla. Inte för att någon ska bestämma över någon annan.

Att ta av sig mössan är respektfullt. Mot pedagoger och kompisar. Svårare än så är det inte.

”Jag vill kunna se dina vackra ögon”, säger rektorn till ett barn som undrar.
Mobiler, då? Numera har till och med förstaklassarna mobiler. Alltså är det en viktig fråga. Vad gör vi av dem under dagen? Tänk om de blir stulna? Hur ska föräldrarna kunna nå sina barn vid skolans slut? Tänk om det händer något under dagen?

Det finns svar på alla dessa frågor. Det finns en mobil som alltid är påslagen. Den finns inne på rektorsadministrationen. Dit kan man alltid ringa om det skulle hända något. Om något barn måste nås. Det är förvånansvärt sällan det är nödvändigt.

Ömsesidig respekt

Och ja, mobiler får tas med. Under eget ansvar. Men de ska vara avstängda under hela skoldagen och icke synliga. Med andra ord nedstoppade i en ficka eller väska. Om rektorn ser någon med en mobil – och alla vet att hon ser allt – så räcker hon fram handen. Då lägger eleven mobilen i hennes hand. Samma mobil får sedan hämtas på rektorsexpeditionen efter skolans slut. Inga problem.

Vad innebär det här då? Jo:

  • Att eleverna och lärarna kan arbeta i lugn och ro under hela arbetsdagen.
  • Att eleverna kan vara närvarande i skolan, både fysiskt och psykiskt.
  • Det som sedan måste googlas eller youtubas kan man antingen göra på skolans datorer eller senare, hemma. Eftersom ungarna är något av det mest uppkopplade som finns efter skoltid är det här inga som helst problem.

Farhågorna då: Lär de sig mindre? Har de mindre demokrati? Missar de mycket?
Svar nej. Och nej. Och återigen nej.
Får barnen sämre betyg? Nej, tvärtom, de ligger i topp i Sverige.
Känner de sig kränkta?
Jag frågar min tioåring:
”Nej, det är bra. Annars skulle nog många bara gå in och kolla efter Pokémons. Vi skulle inte få så mycket gjort då”.
Och min trettonåring:
”Nej. Men lärarna får inte rycka mobilen ur någons hand.”

Ellen springer varje dag för att motverka prestationsångest

Exakt. Det handlar om respekt. Ömsesidig sådan. De här eleverna vet att de har samma rättigheter som vuxna. Det går utmärkt att be någon stoppa ner mobilen i fickan. Eller ta av sig mössan.

Barn behöver varken mobiler eller mössor i klassrummet.

Lika lite som vuxna behöver det 24/7. Men den nöten är svårare att knäcka.