Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl: Nej, du är ingen bluff Bild: Vardagspuls, Johnér

Hillevi Wahl: ”Nej, du är ingen bluff!”

Känner du dig ibland orolig för att folk ska avslöja dig som en bluff? Vardagspuls hälsoinspiratör skriver om en tanke som många av oss bär på – men få vågar prata om.

Publicerad 2016-10-10 | Hillevi Wahl

De flesta människor känner sig någon gång som en bluff. Inte minst kända människor, något som bland annat podcastprofilen Kristoffer Triumf har tagit fasta på. Med smärtsam regelbundenhet ställer han frågan till Sveriges mest kända människor i Värvet:

”Är du också rädd för att bli avslöjad som en bluff?”

Gästerna tvekar en hisnande sekund, som om Triumf har kommit på deras innersta hemlighet, och andas sedan försiktigt ut i ett viskande ”ja”.

70 procent oroar sig

Men det är inte bara kända människor som känner sig så här. Varannan chef bär på bluffkänslor, och 70 procent av alla människor oroar sig för att bli avslöjade. I takt med de allt mer tillrättalagda bilderna på i sociala medier, så växer den här skavande känslan av allmän bluffighet i oss.

Därför är det så härligt befriande att läsa Amy Cuddys bok ”Närvara” (Libris förlag) som säljs in med orden ”Om du inte tror på dig själv – hur ska någon annan kunna göra det”.

Harvardpsykologen Amy Cuddy är världskänd för sitt 2012 TED Talk om kroppsspråk, som har visats över 36 miljoner gånger. Nu utvecklar hon sin tes genom att förklara att det inte räcker med att ställa sig i en så kallad powerpose för att övertyga. Du måste bottna i det du säger, i det du gör och är.

”Det är ju bara smart!”

Men när instagrambilden av oss själva inte stämmer överens med den vi ser i spegeln, hemma, hur ska vi då kunna känna oss äkta?
Här säger Amy Cuddy att” äsch, det där handlar ju bara om helt vanlig och uråldrig överlevnad”. Vi scannar av vår miljö och ser vad som är okej och vad som inte är det. Vi vill för allt i världen inte göra något socialt oacceptabelt, bli utknuffade ur flocken. Som gammalt flockdjur vet vi att det innebär en säker död.

”Så det där är ju bara smart!”, säger Amy Cuddy.

Personligen är jag mer fascinerad av reaktionerna när man bryter mot mönstret. Jag har gjort som en grej att regelbundet lägga ut bilder på facebook och instagram som visar hur jag verkligen ser ut. Oretuscherat, ibland med håret på ända, påsar under ögonen och osminkad.
Då får jag genast mail och kommentarer att jag ser sliten och utbränd ut. Att jag borde ta en time out. Jag blir riktigt uppläxad.
Det är bara det att jag inte är ett dugg mer utbränd eller sliten än jag var föregående dag. Då jag hade smink och tillrättalagt hår. Då skrev följarna att jag strålade och såg så härligt pigg och inspirerande ut att de nästan blev avundsjuka.

Följarnas tolkning avgör

Det är alltså inte mig det handlar om – utan hur följarna tolkar bilderna. Hur de tolkar bilderna säger i ärlighetens namn mer om dem än om mig.

Så när du läser kommentarer, vet detta: Andra människor har inte facit på dig. Du har facit. Var närvarande och nyfiken. I dig själv och i dina möten med andra människor. Då hittar du rätt. Precis som Kristoffer Triumf. ”Jag har komplex för att jag inte läser så mycket och inte har gått på något universitet. Den här rädslan över att bli avslöjad som en bluff blir väldigt tydlig när jag intervjuar skrivande personer. Men om man kompenserar sin brist på förkunskap med genuin nyfikenhet så verkar det ordna sig ändå”, säger han.