Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Du klarar det om du tror på det skriver Vardagspuls hälsoinspiratör Hillevi Wahl Bild: Mostphotos

Hillevi Wahl: Om du tror att du kan, så kan du!

Det handlar om att tro på valda sanningar

Visst klarar du det där du tänker att du inte ska klara. Min erfarenhet är att de flesta människor kan långt mycket mer än de tror. Det gäller med största sannolikhet även för dig, skriver Vardagspuls hälsoinspiratör Hillevi Wahl.

Publicerad 2017-06-12 | Hillevi Wahl

När jag skulle lära mig crawla tidigt i våras hamnade jag i en intressant nybörjargrupp. Halva gruppen sa direkt ”jag kan inte” eller ”det går inte” och fortsatte sedan att upprepa det högt för sig själv och oss andra under de sju veckorna som kursen pågick. Den andra halva sa ”jag tror jag kan” eller ”jag ska i alla fall ge det en rejäl chans” eller ”om jag bara fortsätter försöka så kanske jag kan, så småningom”. Efter sju veckor kunde den första halvan av gruppen fortfarande inte crawla. Den andra halvan av gruppen kunde – såklart - crawla riktigt bra.
– Det där är så spännande, säger min simcoach Anna. Jag kan se direkt på en grupp vilka som kommer att göra bra ifrån sig och vilka som inte kommer att göra det. Tyvärr, skulle jag säga. För de som säger att de inte kan – det är också nästan alltid samma människor som inte övar mellan träningspassen. De har liksom gett upp på förhand.

”Det blir alltid som man tänkt sig”

Det här handlar om något så intressant som valda sanningar. Det som vi har valt att tro på. Det är alltså inte samma sak som en absolut sanning. Valda sanningar handlar om att vi själva sätter begränsningar i våra tankar. Antingen som enskild individ, som grupp, som folk eller som hela mänskligheten. En sådan vald sanning var när mänskligheten bestämde att det var fysiskt omöjligt att springa en engelsk mil under 4 minuter. Till slut sprängde Roger Bannister den drömgränsen 1954. Och när han väl hade gjort det omöjliga lyckades plötsligt ytterligare femtio personer till göra samma bedrift. För nu var inte den där valda sanningen en sanning längre.
– Det blir alltid som man har tänkt sig, säger Olof Röhlander, som föreläser om mental styrketräning, med stor framgång.

Se bilden av dig själv

För att kunna göra något måste vi först kunna tänka det. Det betyder inte att det kommer att gå lätt eller att vi kan sitta på rumpan och bara tänka oss till framgång. Vi måste öva. Igen och igen och igen. När vi åker på motstånd får vi hitta en annan väg. När vi knockas och ramlar i backen får vi resa oss upp igen och fortsätta försöka. Människan tänker i bilder, bara i bilder. Vi måste kunna se bilden av oss själva, när vi lyckas, för att kunna fortsätta försöka. Tänk dig din segergest när du äntligen lyckas med något du trodde var omöjligt. Det är där du ska vara, välj den sanningen!

Min erfarenhet är att de flesta människor kan långt mycket mer än de tror. Det gäller med största sannolikhet även för dig.