Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl: Varför skäms vi för att vi blir sjuka? Bild: Johnér

Varför skäms vi för att vi blir sjuka?

Sluta skämmas för att ni blir sjuka – det är inte ert fel! Läs Vardagspuls hälsoinspiratör Hillevi Wahls kloka tankar om ett sorgligt samtidsfenomen.

Publicerad 2016-10-19 | Hillevi Wahl

”Det är banne mig ingen självklarhet att man ska vara frisk och kunna skutta omkring i skogen när man är femtio!”

Så motiverade jag min femtioårspresent till mig själv – att springa 50 lopp på ett år. För att fira min fantastiska kropp. För att den funkar trots allt elände jag har utsatt den för.

Men det fanns ett annat, stort allvar bakom de där inledande raderna. För jag ser allt fler omkring mig som blir sjuka. Starka, friska, hårt jobbande kvinnor och män som från en dag till en annan ordineras vila. Många gånger strängeligen. För att de har fått hjärt- och kärlsjukdomar. Eller cancer. Eller har blivit utbrända. Eller något annat allvarligt.

Och det som slår mig gång på gång är att de vill hålla det hemligt. Att bara de närmaste får veta. Att det ska viskas om diagnosen. De vill för allt i världen inte att bilden av dem själva, som friska och starka och kapabla, ska förändras. Det är som om de skäms. För att de har blivit sjuka.

Men varför?

Så dumt att skämmas

Är det för att vi har fått höra så mycket att vi själva kan skapa våra liv? Och att vi därför tror att andra tror att vi måste ha gjort något fel? Att vi är personligt ansvariga för våra sjukdomar? Trots att vi kanske till och med gjort "alla rätt": Tränat, ätit nyttigt och mindfulnessat och yogat.

"Det var så jobbigt. Jag hade målat upp en bild av mig själv som superwoman. Och plötsligt var jag inte det längre", säger en kompis. Om sjukdomen som förändrade hennes liv.

"Det kändes som om jag hade ljugit."

Det var det hon skämdes mest för.

Så dumt!

Inga garantier

Vi vet ju att sjukdomar slår vitt och brett. Visst kan vi öka våra odds genom att äta rätt och träna, dricka mindre och sluta röka. Visst mår vi dessutom bättre då, längre. Inte minst psykiskt.

Men det är allt.

Resten handlar om samhällsansvar. Vårt kollektiva ansvar. Och ren otur.

Det finns inga garantier.

Allt vi kan göra är att känna tacksamhet för det vi har. Att älska våra kroppar, trots allt.

Och ta bort all skam! För den hjälper inte en kotte.

Heja skamlösheten!