Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl anser att vuxna borde skaffa sig lite mer hyfs Bild: Johnér

Hillevi Wahl: Vuxna människor har inget hyfs

”Allt du gör och inte gör påverkar gruppen”

Det är inte okej att göra precis som man vill bara för att man är vuxen skriver Vardagspuls hälsoinspiratör Hillevi Wahl i en artikel om att sjukanmäla sig för sent, vara på dåligt humör i en grupp och att förstöra för andra under ett träningspass.

Publicerad 2017-02-02 | Senast ändrad 2017-11-16 | Hillevi Wahl

Vi pratar så mycket om att barn inte har lärt sig hyfs i dag. Speciellt i skolmiljö. Men vad vi sällan pratar om är hur vuxna beter sig. Jag kan bli helt förbluffad över den ohyfs som råder bland vuxna svenskar. Alla verkar ha en uppfattning om att det är okej att ”göra som man vill bara för att man är vuxen”. Utan något som helst tänk på gruppen, laget eller ledaren.

Nej, det är inte okej att göra som man vill när man är vuxen. Att vara vuxen handlar om att förstå det. Att allt jag gör påverkar gruppen. Mitt humör, mina svängningar, min ohyfs och mina regelbrott påverkar i alla högsta grad alla människor omkring mig. Och det gäller överallt, i min familj, på min arbetsplats, i min skolklass eller i min träningsgrupp.

Här är ett exempel på ett sådant vuxenbeteende:

Vi tränar. Alla trettio deltagare har fullkomligt fokus – utom ett par människor som springer och pratar rakt ut – om helt ovidkommande saker. Det gör att hela gruppen tappar fokus, missar ledarens instruktioner, allt blir en rörig soppa och hela gruppen försämras. Om de vuxna ”ropa-rakt-ut-människorna” i stället hade valt att spara sitt sociala babblande till efter träningspasset så hade allt blivit mycket bättre för alla. Allt har sin tid.

Ett annat exempel 

Vi har ett möte. Mötesledaren har noga förberett mötet. Hon är bra och peppande och lyssnar in oss alla. Vi går igenom svåra grejer. Vi utmanas. Det är härligt. En kvart innan mötet är slut, stormar en vuxen människa ut ur lokalen. ”Jag orkar inte mer!”, är den enda förklaring vi får. Det rubbar såklart hela gruppen.
”Men då får du ju kommunicera det med mig”, försöker mötesledaren.

Den vuxna människan lyssnar inte, utan bara drar. Alla på mötet tappar fokus. Även ledaren. Nu har den härliga, goda, peppiga framåttänkande stämningen förbytts till dramatisk negativ stämning. För att en flippade ur. Nu är vi oroliga, osynkade och har tappat all styrfart i det vi skulle arbeta med.
”Jag är vuxen, jag gör vad jag vill”, säger den vuxna människan efteråt.

Som om vi har frikort att bära oss illa åt för att vi är över 18 år. Eller har fyllt 30, 40, 50 eller 60. Det har vi inte. Det finns inga sådana frikort. Även om man har haft en dålig dag, en dålig natt eller rentav ett dåligt liv. Jag som har jobbat mycket med människor som har olika diagnoser vågar till och med säga att nej, du har inte ens ett frikort om du har en diagnos. Vårt ansvar är kollektivt.

Catharina sprang sig igenom skilsmässan

Tredje exemplet

Lisa har fått jobb i på en vårdavdelning. Men Lisa dyker inte upp. När passet redan har startat ringer Lisa till sin arbetsledare och säger att hon mår dåligt. Med bara lite framförhållning hade Lisas arbetsledare kunnat ordna en ersättare. Nu blir dagen tuffare för alla Lisas arbetskamrater. Och Lisas arbetsledare kommer för all framtid att gå med en gnagande oro vid arbetsstart - över att inte säkert veta om hon kommer att dyka upp.

Allt du gör och allt du inte gör påverkar gruppen. Har du svårigheter, kommunicera dem till oss andra, så försöker vi lösa det så det blir lättare för dig att kunna funka i gruppen. Men vi har i grunden samma regler att följa. Och de är inte ens svåra att förstå. Du behöver inte vara rik för att kunna följa dem eller ha talang eller vara ett geni. Det är enkla levnadsregler som kommer att öppna dörrar för dig genom hela livet – och du kommer att sprida lugn och glädje omkring dig.

Jag tror de flesta av er känner igen dem. Men vi tar dem igen, så alla är med på banan:

1. Dyk upp. Har du sagt att du ska komma till en viss plats en viss tid, se till att vara där.

2. Kom i tid. Har du svårt att komma i tid? Kom för tidigt.

3. Ha med dig korrekt arbetsmaterial. Det ska inte gå åt värdefull tid och kraft i gruppen till att hitta grejer du kan använda.

4. Svara på tilltal.

5. Lyssna. Lyssna. Lyssna. Det här är den svåraste, jag vet. Men öva.

6. Fråga om något är oklart. Inte rakt ut. Räck upp handen. Vänta på din tur.

7. Vänta på svar.

8. Var korrekt, bluffa eller ljug aldrig.

9. Stäng av mobiltelefonen. Sms:a för Guds skull inte under ett pågående samtal.

10. Håll dig till ämnet. En sak i taget. Allt har sin tid. Det blir bättre då. För hela gruppen. Får man inte ha en dålig dag, då? Undrar vän av ordning. Jo, det är klart man får. Men man kan följa de här reglerna alldeles utmärkt även då. Man behöver inte kasta sin dåliga dag som en blöt, tung filt över alla andra. Och man kan välja när det är en bra tid att berätta om den här dåliga dagen för någon annan.

Får man inte vara glad och härligt social? undrar en annan. Jo, absolut, men inte när resten av gruppen försöker fokusera på uppgiften. Lyssna in när den bästa tiden är. Lyssna först och prata sedan.