Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

deppig kvinna Bild: Johnér

Årets deppigaste dag är här

”Verkligheten börjar sjunka in”

Idag, den tredje måndagen i januari är vi som allra deppigast. I alla fall om man får tro den matematiska formel som en brittisk forskare tagit fram.

Publicerad 2016-01-18 | Senast ändrad 2017-01-09 | Vardagspuls

Känner du dig lite deppig och hänging? Då är du inte ensam. I dag är det nämligen ”blue Monday” då vi är som allra deppigast på hela året enligt den brittiske forskaren Cliff Arnall.

Det är mörkt och kallt när du kliver upp ur sängen och lika deppigt när du går hem ifrån jobbet igen. Ekonomin är i botten efter alla helger, det är en dryg vecka kvar till löning och motivationsnivån är låg trots alla (brutna?) nyårslöften. Och att den här måndagen är den allra deppigaste på året är alltså till och med något som räknats ut matematiskt.

Depp-formeln

De faktorer som Cliff Arnall tagit med i beräkningen är: vädret (W), ekonomisk skuld (D), månadslön (d), tid som förflutit sedan julen (T), tiden som gått sedan vi avgett våra nyårslöften och misslyckats (Q), låg motivationsnivå (M) och behovet av att vidta åtgärder (NA). Läs mer om formeln här.
– Efter nyårsfirande och nyhetens behag av att vända blad och börja om på nytt, börjar verkligheten sjunka in. Det sammanfaller med mörka moln som drar in och tvånget att betala julens krediträkningar, säger han.

En av de som håller med forskaren är 36-åriga Anna Nilsson från Malmö som just kommit hem från en långresa i Thailand.
– Han har ju rätt. Man har gjort så mycket och träffat så många under alla helgdagar och sen helt plötsligt står man där helt utan pengar, säger hon.

Men Anna Nilsson har planer på hur hon ska ta sig igenom de här värsta dagarna i slutet av januari.
– Jag ska hitta på mer saker. Träna och äta bra. Och planera nästa resa. Jag har bestämt mig för mer glädje i mitt liv 2016, mer skratt.

Och faktum är att med rätt inställning kommer man ofta långt. Och det finns mycket du kan göra för att ta dig igenom de mörkaste dagarna lite lättare. Läs mer här.

Och en liten ljusglimt i allt det mörka är ju att det trots allt redan har vänt och det blir nu allt ljusare på eftermiddagarna för varje dag som går. Läs mer om vintersolståndet här.