Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

motivationspodden Bild:

Carlssons och Röhlanders tips för framgång

”Misstag kan också leda oss till något bättre”

Hur hittar man motivationen att förändra något i livet? Och hur håller man den kvar i både med- och motgång? Och vad är receptet på framgång? Här ger Andreas Carlsson och Olof Röhlander konkreta råd.

Publicerad 2016-02-22 | Vardagspuls
 

Ibland känns livet tungt. Men hur gör man för att få upp motivationen igen? Olof Röhlander, inspiratör och mental tränare ger sina 5 bästa tips.
Och entreprenören och musikproducenten Andreas Carlsson ger sina bästa tips för att bli framgångsrik!

Olof Röhlanders 5 motivationstips

  1.  Skapa små delmål att se fram emot.
  2.  Koppla bort känslorna.
  3.  Gör en självanalys: Vad fungerar bäst för dig? Mjuk- eller rivstart?
  4.  Byt miljö – åk iväg någonstans och fundera över vart du är på väg.
  5.  Sätt inspirerande mål, både kortsiktiga och långsiktiga.

”Någon sa en gång att fel tåg tar dig ibland till rätt station. Misstag kan också leda oss till något bättre.”

Fler tips från Olof Röhlander hittar du här

Andreas Carlssons recept på framgång

”Att så fort som möjligt se sig i omvärlden. Vara bra på att kunna behandla information som kommer till en och se det postitivt. Ju mer man klarar av att ta in och se allt positivt desto bättre. Det är inte läge att man klagar över att man måste bära slips om man just blivit vald till USA:s president.”

Du kan följa Andreas och Olofs motivationspodd här