Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl betalar sin son för bra betyg Bild: Pixabay, press.

Hillevi Wahl: Mina barn får betalt för bra betyg

”Facebookkören sa att jag var en dålig mamma”

Till en början var tanken på att betala pengar för ett bra skolbetyg obehaglig. Men nu har Vardagspuls hälsoinspiratör Hillevi Wahl ändrat sig. Läs om varför hon valt att betala sin son för hans betyg.

Publicerad 2016-11-21 | Hillevi Wahl

Jag betalar mina barn för bra betyg. Jo, det är sant. Trots att all forskning visar att det inte funkar. Jag gör det som ett experiment. För att min 13-åring ville testa. Och någonstans låter det ju logiskt: Om vi vuxna kan jobba för pengar, så kan väl tolv- eller trettonåringar?

Hillevi Wahl: Jo, man får visst prata om vikt med sina barn

Det började så här: Förra julavslutningen mötte jag min då tolvårige son i skolkorridoren. Han viftade glatt med sitt livs första betyg. ”Jag fick en massa C och ett B! Många av mina klasskompisar fick pengar för bra betyg, får jag det också?” Jag blev lite ställd. Pengar för bra betyg. Skulle man verkligen ge det? Det visade sig efter lite närmare efterforskning att minst sex barn i hans klass fick pengar för bra betyg. Men väldigt olika mycket. Det varierade från 50 till 500 kronor för ett A. Sedan mindre i fallande skala, för B, C, D och E.
Ett par barn fick betala böter för varje F. Det kändes direkt obehagligt. Min absoluta övertygelse är att om barn får ett F är, så är de vuxnas ansvar. Då har vi brustit. Det är vår förbannade skyldighet att se till att alla barn åtminstone kommer upp i godkänt.

Däremot kändes det rimligt att kunna ge en hundralapp för varje höjt betyg. Funkar det, så funkar det. Funkar det inte så har ingen direkt kommit till skada. bara blivit lite klokare. Så resonerade jag.

Men när jag lade ut tråden på facebook fördömdes pengabelöningen stenhårt och nästan unisont. Jag var en dålig mamma. ”All forskning visar att det inte funkar!”, ropade facebookkören. Detsamma läser jag i den senaste hajpade hjärnforskningsboken ”Hjärna, gener och Jävlar Anamma” av Torkel Klingberg som forskar på Karolinska om barns inlärning. Han skriver att man kollat det där med pengar på barn i olika åldrar och ”effekten av finansiella belöningar för studenternas prestation är statistiskt sett 0 i varje stad”. Noll. Statistiskt sett, i alla fall.

Vad funkar då? Måste det blir roligare och mer stimulerande att läsa matte, svenska och naturvetenskapliga ämnen? Nja, säger Torkel. Visst är det bra om pedagogerna kan göra lektionerna intressantare och roligare, men det hjälper bara till en viss, och faktiskt ganska liten del. Det absolut viktigaste för eleverna, om de ska prestera något eller höja sina betyg är att de tillskansar sig en speciell och oerhört viktig förmåga. Kan ni gissa vilken?

Jo, säger Torkel Klingberg, det är förmågan att kunna jobba vidare fast det blir jobbigt och tar emot. Fast det är tråkigt. Fast det kanske rentav suger. Bad time.

Lekarna som ger ditt barn bra motion

Därför ger jag pengar för bra betyg

Det är på den här punkten det brister för många elever i dag. De slutar när det blir besvärligt. De kan inte se bortom det jobbiga. De kan inte se belöningen på andra sidan, när det är klart. När man faktiskt har lärt sig något, när man känner sig bra. När man kan highfivea sig själv och säga ”Bra kämpat!”.

Okej. Så hur gör man då? Hur ska vi hjälpa våra ungar att öva upp den förmågan? Som vanligt är det ingenting man föds med. Alla förmågor tränas in. Lite i taget, steg för steg. Och det är här vi föräldrar och pedagogerna är superviktiga. Lär barnen att fortsätta fast det tar emot. Fast det suger. Berätta om den sköna känslan efteråt. Berätta om belöningen. Pedagogerna måste förmedla det där viktiga till varenda elev: ”Jag tror på dig! Du kommer att fixa det här. Och det är viktigt för mig att du lyckas.” För precis som för oss vuxna så handlar det för varje unge att komma fram till den där härliga känslan av att ”vågade jag det där, då vågar jag kanske det här också” och ”klarade jag det här, då klarar jag nog det där också”.

Så. Åter till ursprungsfrågan: Varför ger jag då min 13–åring pengar för bra betyg? Svaret är: Just därför. För att jag tror att alla barn är olika. Alla barn måste hitta sin egen belöning, sin egen längtan, sin egen drivkraft genom det svåra.

Min 13-åring tror att pengar hjälper honom att få ett bättre betyg. Det må vara placebo. Men så länge han tror det, så är jag game on. Och hur gick det, då? Med mitt experiment? Jo, tack. Förra terminsavslutningen hade han höjt fem betyg. Det blev alltså femhundra spänn i julbonus. Han var mycket stolt och nöjd med sig själv. Men oss emellan så kan jag ju avslöja att han hade fått de där femhundra kronorna oavsett betyg. För att han hade kämpat.