Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Lev längre Bild: Johnér

Känner du dig yngre än du egentligen är?

Grattis! Då tillhör du en grupp som lever längre

Aldrig en dag äldre än 27? Är du också en av dem som vägrar acceptera din rätta ålder? Fortsätt med det. Ny forskning visar nämligen att det kan förlänga ditt liv.

Publicerad 2015-02-11 | Vardagspuls

Om du verkligen känner att du är yngre än vad som står på din födelseattest, hör du till en grupp människor som därigenom lever längre. Det jämfört med dem som känner sig äldre än vad de egentligen är. Det visar en ny studie gjord vid London University College.

Hur gammal känner du dig?

I studien undersöktes data från 6 489 personer med en medelålder på 65 år. Alla fick svara på frågan ”Hur gammal känner du dig?”. Därefter delades personerna in i tre grupper: de som kände sig som sin faktiska ålder, de som kände sig äldre, respektive de som kände sig yngre.
När forskarna efter åtta år följde upp alla personer, fann de att lite över 14 procent av dem som kände sig yngre hade dött. Detta jämfört med mer än 24 procent av dem som vid studiens inledning hade rapporterat att de kände sig äldre än sin faktiska ålder. Bland dem som hade angett att de kände sig så gamla som de verkligen var hade 18 procent dött under samma tidsperiod.

Inställningen är avgörande

Vad kunde detta bero på?  När faktorer som kön, demografi, psykisk hälsa, utbildningsnivå, generell hälsa med mera hade sorterats bort kvarstod att den självupplevda åldern som enskild faktor hade en signifikativ betydelse.
Dessutom – försök leva i nuet samtidigt som du har en positiv syn på tillvaron. För just dessa faktorer verkar vara just extra viktiga för ett längre liv.

Källa: Journal of the American Medical Association.