Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sur eller arg? Testa Tina Löfströms knep. Bild: Johnér

Gör så här om du känner dig sur eller arg

”Försök inte trycka ner negativa känslor”

Det här med känslor är inte alltid så lätt. Vad kan du göra om du till exempel känner dig väldigt sur? Eller arg? Testa lyckoexperten Tina Löfströms tips!

Publicerad 2016-10-10 | Tina Löfström

Jag stod och föreläste för en stor grupp människor. Utåt sett såg jag nog ganska samlad ut, men inombords var det ett inferno av hela havet stormar. Det var en av mina första föreläsningar och hjärtat bankade som en slagborr. Inne i huvudet virrade orden och tankarna omkring på samma sätt som höstlöven kan röras upp i en liten mini-tornado. Jag andades ytligt, långt upp i gommen och det är ett under att jag inte svimmade där och då.

Nervositeten hade mig i ett järngrepp. Tillslut kunde jag inte hantera det längre, så ut kom ord ur min mun som jag inte alls var beredd på: ”Gud, jag är så nervös, ursäkta mig!”.

Föreläsningsdeltagarna tittade förvånat på mig och avslöjade med sina blickar att det jag kände inuti mig, det syntes minsann inte utanpå.

Men den upptäckten jag gjorde där och då har för alltid påverkat mitt sätt att se på känslor. Där och då insåg jag nämligen, att efter att orden yttrats så fanns det bara en sak kvar i mig. Ett lugn. Det var som magi. Ena sekunden hela havet stormar, andra sekunden lugn och fin rullgardin.

Några år senare har jag förstått att min upptäckt den gången också gäller andra negativa känslor, inte bara nervositet. Det finns en anledning till att vi vill skrika ut ”JAG ÄR ARG!!!!” när vi står mitt i ett raseri. Eller när vi skäms, är ledsna, oroliga eller annat. Och den anledningen är denna:

När vi sätter en stämpel på känslan – dämpas den. Om vi tar upp känslan, tittar på den och beskriver den men några få ord, så lugnar den sig. Studier har visat hur delar i hjärnan som aktiveras av negativa känslor dämpas av att man uttalar känslan högt. Aktiviteten lugnar sig och därmed minskar intensiteten av känslan.

Det fungerar också åt andra hållet – när vi försöker att trycka ner negativa känslor så kommer de som ett brev på posten och slår bakut. Det innebär att de förstärks och blir okontrollerbara, precis som med min nervositet.

Nu kanske du sitter där och är orolig inför något, arg, ledsen eller sur. Testa då att säga högt vad du känner. Märker du någon skillnad?