Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

KBT via nätet – så bra fungerar det Bild: Most photos

KBT på nätet – så bra fungerar det

Särskilt effektiv om den kombineras med motion

Kognitiv beteendeterapi via nätet kan erbjudas för dig som lider av allt från depression till sömnbesvär. Men hur bra fungerar det? Väldigt bra, visar forskning.

Publicerad 2018-04-04 | Vardagspuls

Kognitiv beteendeterapi, förkortat KBT, är en behandlingsform som visat sig vara effektiv vid behandling av bland annat depressioner, ångest och sömnsvårigheter. Sedan snart tio år sedan erbjuds KBT också via internet, så kallad IKBT. Men hur bra fungerar terapiformen när patienten och terapeuten aldrig möts i verkligheten?

Mycket bra, har det visat sig. En rapport från enheten för internetpsykiatri på Huddinge sjukhus visade år 2017 att KBT via nätet inte bara är effektivt – utan precis lika effektivt som traditionell KBT-behandling.

– Vi kan se att internetförmedlad behandling är likvärdig med sedvanlig behandling i grupp. Dessutom är den kostnadseffektiv då man kan behandla fyra eller fler personer under samma behandlartid som en vanlig behandling. Den enda begränsningen är tillgängligheten på behandlare, säger Nils Lindefors, verksamhetschef Psykiatri Sydväst, Huddinge sjukhus i Stockholm till SKL.se.

Överläkaren: Det här är bästa träningen mot stress

Ännu effektivare med fysisk träning

Nätbaserad KBT blir ännu effektivare om den kombineras med fysisk träning, visar en avhandling från Lunds universitet. Om nätterapin genomförs samtidigt som patienten tränar fysiskt kan den till och med bota depressioner och stress snabbare än vid traditionell behandling.

Vissa har kritiserat nätbaserad terapi för att vara för "mesig" och att det inte hjälper patienter med fobier och ångest att de kan stanna hemma.

Men enligt Per Carlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet, är det snarare så att behandlingsformen når patienter som annars inte skulle få någon behandling.

– Om man exempelvis har en så svår social fobi att man inte förmår sig att göra någonting åt det hade man nog inte sökt traditionell terapi heller. Det är snarare så att internetbehandling sänker tröskeln för att söka, säger han till Forskning.se.

Varje år anmäler sig cirka 1500 personer till 1177:s vårdplats, hälften av dem får behandling. En behandling pågår vanligtvis i 8-15 veckor. Behandlingen består av textmaterial, övningar som du gör själv hemma. Varje vecka görs skattningar av ditt eget mående för att behandlaren ska kunna se hur det går. Kontakten med terapeuten sker i regel via textmeddelanden.

Det finns också flera privata alternativ där patienten själv står för kostnaden.

Källa: 1177, Läkartidningen, Sveriges kommuner och landsting, Lunds universitet, Forskning.se