Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Knepet som gör att du somnar snabbt Bild: Johnér

Knepet som kan hjälpa dig att somna på 60 sekunder

Sömnlös? Dags att testa detta!

Blev det ännu en natt när du låg och vände och vred dig utan att lyckas somna?
Ta hjälp av ett knep som sömnexperten hävdar både ger bättre sömn och ett lugnare sinnelag.

Publicerad 2015-06-23 | Senast ändrad 2018-03-15 | Vardagspuls

Bästsäljande amerikanske författaren och professorn Andrew Weil har skapat en andningsteknik som ska få dig att somna på 60 sekunder. Den kräver viss övning (Weil hävdar att den får bäst effekt när den utövas två gånger om dagen i två månaders tid) men den kan utföras precis var som helst.

4-7-8-tekniken, som den kallas, har rönt internationell uppmärksamhet och ska även hjälpa utövaren att kontrollera ilska.

När du gör 4-7-8-tekniken är det bäst om du sitter rak i ryggen, enligt Andrew Weil.

Så här gör du den, steg för steg:

  1. Andas ut ordentligt genom munnen med ett susande ljud.
  2. Stäng munnen och andas in samtidigt som du i tankarna räknar till 4.
  3. Håll andan medan du räknar till 7.
  4. Andas ut hela vägen genom munnen med ett susande ljud, samtidigt som du räknar till 8.
  5. Det var ett andetag. Andas in igen och upprepa proceduren ytterligare tre gånger, så att du gör övningen sammanlagt fyra gånger. 

Källa: The Independent