Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Konsertbesök Bild: Mostphotos

Konsertbesökare har bättre hälsa

Dansk studie visar på samband

Sitter du och tvekar om du ska lägga de där hundralapparna på att gå och se favoritartisten? Bara gör det! En ny studie från Danmark visar att de som går på konserter har bättre hälsa än de som inte gör det, men det är bara ett visst antal konserter som behövs för att uppnå effekt.

Publicerad 2018-02-01 | Senast ändrad 2018-05-02 | Vardagspuls

Är du en frekvent konsertbesökare? Eller föredrar du att njuta av musik från hemmets trygga vrå? Om du tillhör den första kategorin: Grattis, då har du kanske lite bättre hälsa än oss andra. I alla fall om man ska tro en studie från Aalborg universitet och Syddanska universitet. Studien visade dels på ett starkt samband mellan god fysisk och psykisk hälsa och musik men de som gick på konserter regelbundet hade ännu lite bättre hälsa än de som inte gjorde det. 

Bekräftar tidigare studier

I studien deltog 14 256 personer som fick svara på frågor sina musikvanor och sin hälsa. Att bara lyssna på musik hade inte samma goda effekt på hälsan som att faktiskt besöka en konsert. Enligt Lars Ole Bonde professor i musikterapi vid Aalborg universitet och en av initiativtagarna till studien beror det på att en konsertupplevelse är mycket mer intensiv och på så vis främjar hälsan mer.
– Undersökningen bekräftar lite av det vi redan sett i några utländska studier: att delta aktivt i kulturhändelser och musikaktiviteter gynnar vår hälsa, säger han till DR.

Finns ett magiskt antal

Du behöver dock inte lägga om semesterplanerna för att maxa antalet konsertbesök. Enligt undersökningen behövs det inte mer än tre stycken för att det ska ha effekt.
– Det är inte nödvändigtvis bättre att du går på tio konserter. Men noll, en eller två är för lite, säger Lars Ole Bonde till DR.

Undersökningen visade även på bättre hälsa och sundare livsstil hos de deltagare som sjöng eller spelade ett instrument. Nu hoppas forskarna att resultaten av studien ska leda till musikaktiviteter blir ett stående inslag i det danska hälsovårdssystemet. 

Källa: Aftonbladet, DR