Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Du behöver inte stänga av mobilen helt i sommar men du kan surfa mindre med våra tips Bild: Mostphotos

Koppla ner i sommar

9 tips för en mobilfri semester

Många av oss drömmer om en mobilfri sommar. Sitta på stranden, promenera i skogen eller umgås med vänner på trevliga grillmiddagar utan att ständigt behöva tänka på den där mobiltelefonen. Kanske går det inte att vara helt mobilfri men med våra tips kan du bli mindre beroende av att kolla mobilen.

Publicerad 2015-02-11 | Senast ändrad 2017-06-29 | Vardagspuls

Har du svårt att koppla av när det brummar och surrar i telefonen? Känner du dig nästintill tvingad att dokumentera allt du gör i sociala medier? Hoppar du till av plinget när det kommer ett mejl? Det finns knep som gör att du kan kan koppla av – utan att koppla ner helt i sommar och på semestern.

Allt fler känner att enda tillfället då det verkligen går att koppla av är någon annanstans än hemma. Inne i radioskuggan, befriad från fibernätens tentakler som snokat sig in i ditt privatliv. I Sverige använder vi internet hemma, för husbehov, knappt 13 timmar i veckan. 

Avkopplande uppkoppling

Men du behöver inte dra ur sladden och kasta dig på soffan med hörselskydd för att koppla av. Vänd det i stället till din fördel och lär dig hantera att ständigt vara uppkopplad. Kom ihåg att det är du som bestämmer över tekniken och inte tvärtom.

9 knep som hjälper dig att bli mer mobilfri i sommar

 1. Stäng av mobilen i perioder och fokusera på att vara närvarande i det du gör nu. Sociala medier som till exempel Facebook och Instagram klarar sig utan dig – och du klarar dig utan dem. Tänk att kroppen måste få vila så även hjärnan som så lätt blir beroende av mobilen.
 2. Lämna mobilen hemma en hel dag när du åker bort. Om du inte har möjlighet att göra det, sätt den i flygplansläge så att du inte blir störd.
 3. Stäng av pushnotiser. Titta i inställningar på din telefon och stäng av allt som handlar om aviseringar eller pushnotiser. Allt, även mejl.
 4. Sätt telefonen i läget för ”stör ej” och om du vill kan du favoritmarkera familjen så bryter de igenom.
 5. Du behöver inte stänga av Facebook men stäng av chatten.
 6. Stäng av möjligheten för andra att tagga dig på Facebook.
 7. Sätt upp regler i familjen hur mycket barnen ska få använda mobilen i sommar. Inför specifika dagar i veckan när det råder mobil- och surfplattfritt.
 8. Gör klart och tydligt för kollegor och chefer innan du går på semester att du inte kommer att finnas tillgänglig.
 9. Om du har en gammal mobiltelefon, en icke smartphone – använd den! Då finns det bara möjlighet att ringa och sms:a.