Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Barn som inte vill äta Bild: Mostphotos

Kräsna barn kan lida av ovanlig ätstörning

Diagnosen kan ge problem även i vuxen ålder

Att vara kinkig med maten är ofta en del av att vara barn. För vissa blir problemen så stora att de kan drabbas av näringsbrist, då kan de lida av diagnosen selektiv ätstörning.

Publicerad 2017-08-23 | Vardagspuls

De flesta föräldrar känner säkert igen sig i att barn kan vara kinkiga med maten. Ena veckan vill de bara äta korv och nästa bara fil och flingor. Det är inte konstigt utan en del av att växa upp. Problemen brukar för de flesta försvinna i skolåldern. För vissa barn blir problemen dock så stora att de diagnosticeras med selektiv ätstörning eller ARFID som står för ”Avoidant restrictive food intake disorder”. 

Finns inte mycket forskning

Diagnosen blev erkänd 2013 och därför finns det inte speciellt mycket forskning gjord på sjukdomen. Det man vet är att de barn som är drabbade oftast äter kolhydratrika livsmedel som har samma konsistens och färg. Det handlar ofta om ett tiotal livsmedel som barnen vill äta. Eftersom kosten är så ensidig kan barnen drabbas av näringsbrist. Forskningen är ännu inte helt överens om diagnosen är vanligast bland pojkar eller flickor.

– Det är en förhållandevis ny diagnos, så forskningen är i sin linda. I en studie från Schweiz på barn i tidig skolålder fann man dock att cirka tre procent hade ARFID, med lika fördelning mellan pojkar och flickor, säger Ulf Wallin överläkare i barnpsykiatri, forsknings- och utvecklingsledare vid kompetenscentrum ätstörningar syd i Region Skåne till forskning.se

Handlar inte om att kontrollera vikten

Selektiv ätstörning skiljer sig från andra typer av ätstörningar eftersom den inte handlar om att kontrollera hur man ser ut eller vad man väger. I stället är det en motvilja och äckelkänslor kring själva maten som styr. En del forskning visar att anledningen till att man drabbas av selektiv ätstörning är just en medfödd känslighet för lukt, konsistens och smak. 

Går för det mesta över

I många fall försvinner de här problemen när barnen blir äldre. En del fortsätter dock att ha problem även som vuxna och för alla är de sociala problemen det som är jobbigast med diagnosen.

– Maten är en central del i våra liv, och att barn krånglar och vinglar, trotsar och testar utan att det är en diagnos är självklart – men bland dessa barn finns en liten grupp som har en ätstörning. För de som är drabbade är det ett problem som ger ett lidande och stör vardagen, säger Ulf Wallin till forskning.se. 

Källa: forskning.se, Vårdguiden

Om du är orolig över ditt barns kost så vänd dig till din vårdcentral.