Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En ny undersökning visar att kvinnor i högre grad sköter hushållssysslor än vad män gör Bild: Mostphotos

Kvinnor gör hushållssysslor – män reparerar bilar

Ny svensk undersökning om fördelning av hushållsarbete

Vem är det som tar hand om hushållssysslorna hemma hos er? En ny svensk undersökning visar att det oftast är kvinnorna som tar ansvar för hushållsarbetet medan männen ofta tar sig an bilreparationer eller andra liknande uppgifter.

Publicerad 2017-10-23 | Vardagspuls

I undersökningen, som gjordes av YouGov på uppdrag av Metro, deltog 1013 svenskar varav 634 är gifta, sambo eller i registrerat partnerskap.

Undersökningen visar att 55 procent av kvinnorna anser att de tar större ansvar för hushållssysslor än vad deras partner gör, något som 38 procent av männen håller med om. 16 procent av männen menar på att de gör allt eller mer än sin partner när det kommer till hushållssysslor.

5 procent av kvinnorna som deltog i undersökningen menar på att deras män tar på sig det mesta av hemarbetet. I undersökningen har man även tagit hänsyn till obetalt arbete så som underhållsarbete, inköp och omsorg. 57 procent av kvinnorna uppger att de tar hand om det obetalda arbetet helt och hållet.

Män gör mer i dag

Jämfört med hur det var förr i tiden gör män i dag mer menar en medarbetare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Då gäller det främst uppgifter som att ta hand om barn, bilvård och reparationer. När det kommer till hushållssysslor som görs på rutin är det fortfarande majoriteten av kvinnorna som tar det största ansvaret.

Ny teknik har dock medfört att den totala tiden för hushållssysslor minskat sedan början av 1990-talet.

Källa: doktorn.com

Rättvist?
Vem tar ansvaret för hushållsysslorna?
0%
0%
0%
0%
0%