Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Kvinna som sover över stol Bild: Johnér

Kvinnor med barn sover sämst

Män inte lika negativt påverkade

Att vi sover sämre efter att vi fått barn kommer inte som någon stor chock. Att mäns sömn inte påverkas medan kvinnors gör det är kanske en större överraskning, men så är det – i alla fall i USA.

Publicerad 2017-03-08 | Senast ändrad 2017-10-06 | Vardagspuls

Vår sömn kan påverkas av en mängd olika faktorer och det är kanske ingen överraskning att barn påverkar hur mycket vi får sova. Vaknätter med småbarn eller tidiga väckningar är vardag för de flesta föräldrar. En ny studie från Georgia Southern University bekräftar det här, men visar också att det endast är kvinnornas sömn som påverkas av barn.

Fler barn = sämre sömn

I studien deltog 5 805 vuxna varav 2 908 var kvinnor under 45 år. Ungefär hälften av alla kvinnor med barn sov sju timmar eller mindre varje natt, för kvinnor utan barn var den siffran 62 procent. Dessutom ökade risken att drabbas av sömnbrist för unga kvinnor med 50 procent för varje hemmavarande barn. Med sömnbrist menas här att man sover sex timmar eller mindre. 

Kvinnor med barn är ofta tröttare

Deltagarna i studien svarade också på frågor om sitt civilstånd, utbildning, BMI, jobbsituation och snarkning. Ingen av dessa faktorer utom hemmavarande barn påverkade unga kvinnors sömn. Hemmavarande påverkar också hur ofta unga kvinnor känner sig trötta. Kvinnor under 45 år med barn känner sig trötta 14 dagar på en månad medan kvinnor utan barn känner sig trötta 11 dagar i månaden.

Hur sover du? 

Om den här studien även gäller svenska kvinnor och män är svårt att säga. Sverige har kommit längre både när det gäller jämställdhet, föräldraledighet och barnomsorg och det kan så klart påverka. Svara gärna på vår fråga om din sömn!

Förälder – sover du dåligt?
Hur många timmar sover du varje natt?
0%
0%
0%
0%