Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Grit är viktigt för barns lärande Bild: Mostphotos

Med lite jävlar anamma kommer man långt

Långsamt lärande kan kompenseras med grit

Du kanske trodde att IQ var den viktigaste faktorn för att lyckas i skolan, det stämmer inte. Nu visar forskning att det vi kallar jävlar anamma, eller grit som det också kallas, kan vara det som är avgörande för att lyckas.

Publicerad 2017-11-21 | Vardagspuls

Att vara motiverad är viktigt för att lärandet ska fungera. Det finns flera olika typer av motivation och en sort som visat sig vara alldeles särskilt viktig är grit. Grit är ett engelskt ord som betyder beslutsamhet. Det handlar om att hitta ditt eget skäl till att fortsätta framåt även om du misslyckas. Grit kan med hjälp av oss själva och stöd från andra utvecklas och förstärkas genom livet. Ursprungligen kommer uttrycket från den amerikanska psykologen Angela Duckworths forskning.

Finns tre olika sorters motivation

Forskarna pratar om tre olika sorters motivation: inre och yttre motivation och även grit.

– Yttre motivation handlar om konkret belöning som pengar och inre motivation är att drivas av ett eget intresse i det man gör, säger Torkel Klingberg som är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet till forskning.se.

I sin bok ”Hjärna, gener och jävlar anamma” som handlar om barns drivkrafter skriver han om grit som en tredje sorts motivation. Torkel Klingberg och hans kollegor har länge försökt kartlägga vad som gör att barn förbättras olika mycket och när de börjar undersöka grit fick de svar. 

Långsamt lärande kan kompenseras med grit

– I vår senaste studie hade vi förutom mått på inre motivation och IQ även mått på grit. Då såg vi att det var grit som förklarade elevernas förbättringar och inte de andra variablerna, säger Torkel Klingberg till forskning.se.

Elever som lär sig långsammare kan kompensera det genom att lägga mer tid på sitt lärande. Det är här kämparandan, alltså grit, kommer in i bilden. Det finns massor av studier som säger att just kämparandan kan utvecklas hos barn om de uppmuntras på rätt sätt och det tycker Torkel Klingberg att skolan borde ta fasta på.

– Om man ska dra någon slutsats som har med skolan att göra så är det att man borde tänka på att uppmuntra grit på olika sätt, säger han till forskning.se.

Källa: Forskning.se