Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Bebisspråk - så tolkar du barnets uttryck Bild: Johnér

Lär dig tolka bebisspråket

En gäspning behöver inte betyda att barnet är trött

Den nyfödda bebisen kan förstå vad du säger men har du någon aning om vad bebisen försöker säga dig? Här lär du dig att tolka bebisspråket.

Publicerad 2016-04-25 | Vardagspuls

Trots att den lilla bebisen saknar ordförråd kan den faktiskt förstå vad du säger men du kan också lära dig att förstå vad det lilla barnet vill ha sagt. Det handlar om att ni tolkar signaler och kroppsspråk vilket ger er både en nära kontakt med varandra och en bra start i livet, skriver doktorn.com

Det betyder spädbarnets leende

Det är dock viktigt att tänka på att alla barn är unika och att inget barn är helt lika varandra i sin kommunikation. När det gäller en del barn råder det ingen tvekan om vad de känner medan andra kan vara lite mer vaga i sitt sätt att uttrycka sig. Tänk på att ditt eget ansiktsuttryck förstärker er kommunikation och att ett leende, exempelvis, gör att barnet känner sig sett. Ett spädbarns leende betyder ofta att den mår bra eller att den känner igen bekanta röster.

Vad behöver en nyfödd bebis?

Din bebis uttryck – så tolkar du dem

Nedan följer ett litet urval av olika uttryck som är vanliga hos spädbarn.

Gäspning. En gäspning behöver nödvändigtvis inte betyda att bebisen är trött. Gäspningar är mycket vanliga hos nyfödda men fungerar också som en reflex för att lungorna ska släppa in så mycket syre som möjligt.

Sökreflexen. Bebisen vänder huvudet inåt mot bröstkorgen då den är hungrig och söker efter mat i bröstvårtan. Reflexen är medfödd och hjälper bebisen vid amning.

Spänd kropp: Bebisen har ont eller känner sig stressad. Det är vanligt att bebisen blir spänd i kroppen efter att den skrikit eller gråtit.

Barnet slår ut med armar och ben. Beror ofta på den medfödda mororeflexen som signalerar om att bebisen tror att den faller eller blir skrämd.

Vem orkar le mot sin bebis i tio timmar?

Källa: doktorn.com

Här hittar du alla våra artiklar om föräldrar och barn