Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tandfobi botas med lek Bild: Mostphotos

Lek tandläkare hemma – bli av med tandläkarskräcken

Ny behandling kan bota tandvårdsfobi hos barn

Rädsla eller fobi för att gå till tandläkaren kan leda till stora problem med tandhälsan. Nu visar en studie på hur man kan bota tandvårdsrädsla hos barn, bland annat genom att leka bort rädslan!

Publicerad 2018-01-25 | Vardagspuls

Tycker du det är kul att gå till tandläkaren? För de flesta är nog svaret på den frågan inte ja men att det är nödvändigt för att ha en bra tandhälsa. För några är det dock jobbigare än så. En del vuxna har till och med fobi för att gå till tandläkaren och struntar helt enkelt i att gå dit. (Så blir du av med din tandläkarskräck)Det kan leda till stora problem med tänderna. Rädslan har för många börjat redan i barndomen och därför har Karolinska Institutet nu forskat för att hjälpa barn att bli av med sin tandvårdsrädsla. Resultatet har varit överraskande bra. 

Terapi på internet

Forskarna vid Karolinska Institutet har utvecklat en KBT behandling för barn som är rädda för att gå till tandläkaren. KBT, kognitiv beteendeterapi, är ett effektivt sätt att behandla rädslor och fobier men det är många barn som inte har möjlighet att gå en KBT-behandling på grund av ekonomiska eller geografiska hinder. Därför har forskarna gjort den här behandlingen internetbaserad. Man testade sedan behandlingen i en öppen, okontrollerad studie på 18 patienter i åldrarna 8–15 år. Behandlingen pågick i 12 veckor och deltagarna har under perioden fått behandling via internet med online-vägledning från en psykolog i en chatt. De har också fått läsa, se videoklipp och animationer som på olika sätt handlat om tandvården. 

Lekt tandläkare hemma

Förutom den internetbaserade behandlingen har barnen även fått ett träningspaket hemskickat. Paketet innehöll bland annat tandläkarspegel, sond, kanyl och detaljerade instruktioner om övningar, eller lekar, som barn och föräldrar kan göra tillsammans. Övningarna som har gjorts hemma har sedan med hjälp av psykologerna kunnat kopplas till besök på verkliga tandkliniker. Resultatet av studien visade att 53 procent av barnen i studien ett år efter behandlingen avslutades blivit helt av med sin tandvårdsfobi.

Positivt överraskade över effekten

Forskarna vid Karolinska Institutet hade väntat sig positiva effekter av behandlingen, men kanske inte i den här omfattningen.

–      Det var förvånansvärt att se den starka behandlingseffekten hos patienterna utan att de hade ett enda fysiskt möte med psykologen, säger Shervin Shahnavaz, forskare vid institutionen för odontologi på Karolinska Institutet som har utvecklat behandlingen.

Just nu pågår en randomiserad och kontrollerad studie av samma metod där forskarna kunna upprepa de positiva resultaten. 

Källa: Forskning.se, Karolinska Institutet