Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Malin Hägglöf stress terapeut utmattning utbrändhet Bild: Malin Hägglöf, Pixabay

Malin blev så utmattad att hon inte kunde gå

– i dag är hon expert på stress och utmattning

Efter att ha drabbats av en svår utmattning i arbetet bestämde sig Malin Hägglöf för att lära sig mer om vad som drabbat henne. I dag arbetar hon som stressterapeut och hjälper till att förebygga utbrändhet på arbetsplatser.
– Vi måste bli bättre på att fråga hur kollegorna mår, säger hon.

Publicerad 2016-05-12 | Senast ändrad 2017-07-07 | Vardagspuls

För 14 år sedan var Malin Hägglöf helt hjälplös. Hennes balanssinne var satt ur spel och därför kunde hon inte gå utan hjälp. Hon låg hemma i sängen med svår muskelvärk och eksem. Under två månader sov hon nästan dygnet runt. När det var som värst fick hon hjärtklappning, ångest och trodde att hon skulle dö. Orsaken: hon var utmattad efter att ha pressat sig själv för hårt under en lång tid.

Malin var verksamhetschef på ett IT-företag i början på 2000-talet precis när IT-bubblan sprack. Det resulterade i organisationssvårigheter och oroliga arbetsdagar.

– Under två och ett halvt år höjde jag ribban mer och mer. Till slut var jag så nära att trilla över gränsen att jag inte kunde prioritera längre. Allting upplevdes som lika viktigt att göra – och det var då jag föll, berättar hon.

Inre press

Det var inte orimlig arbetsbelastning eller långa dagar som gjorde att Malin blev utbränd, har hon förstått i efterhand. Inte heller hade hon en slavdrivare till chef eller okänsliga kollegor. Hennes chef hade ingen aning om hur man hanterade en utmattning men gjorde ändå så gott han kunde. Nej, framför allt var det hennes egna press på sig själv, den som kom inifrån, som gjorde att hon till slut knäcktes. Malin tror att det är en vanlig orsak till utmattning.

– Jag hade svårt att be om hjälp och ville göra allt själv. Det handlade om att jag ville bevisa för mig själv och alla andra att jag kunde. Det är ofta människor med sådana egenskaper som trillar dit, säger hon.

Malin var sjukskriven i två och ett halvt år för sin utmattning. För att komma undan sina problem blev hon tvungen att byta jobb. Hon hittade en liknande position som den hon haft innan fast på ett annat företag.

– Är du en högpresterande person kan det vara svårt att hitta balansen för att långsamt börja på samma jobb igen. Man förväntas vara en viss person, eller känner det själv i alla fall. Den jag varit kunde jag inte vara längre. Jag blev tvungen att hitta ett nytt sätt att vara på även fast jag är samma person, ett nytt sätt att hantera vardagen, förklarar Malin Hägglöf.

Arbetsgivarens ansvar

Hur kunde hon få så extrema symptom på grund av stress? För att förstå vad som hänt henne psykiskt och fysiskt, och framför allt för att kunna hantera det, ägnade Malin ett år till att läsa till stressterapeut. I dag jobbar hon med att hjälpa både privatpersoner och företag att hantera stress. Hon håller föredrag, workshops och jobbar med coachning och handledning. Utmattning på grund av arbetet är ett växande problem, så det finns mycket att göra.

– Det handlar om effektivisering, att organisationer blir för slimmade så att få människor gör många människors jobb. Men också att vi har det tufft i den tekniska stormen som drar fram. Vi är uppkopplade hela tiden och bombarderas av information, färger och former. Våra kroppar och huvuden har inte hängt med i den utvecklingen, säger Malin Hägglöf.

Ny lag

Från den 31 mars i år har vi nya föreskrifter i arbetsmiljölagen i Sverige där det ställs krav på att företagen har en handlingsplan för att hantera stress på arbetsplatsen.

Enligt Malin har arbetsgivarna ett stort ansvar i att hitta arbetstoppar och kapa dem, utbilda och kompetenshöja de anställda så att de kan sköta sina uppgifter mer effektivt och med mindre stress och kanske framför allt i att fördela arbetet jämnt till de anställda. Men det finns också saker du kan göra för att hjälpa en kollega i nöd – även om det kan kännas jobbigt.

– Det är viktigt att fråga hur kollegorna mår. Det är lite svenskt att inte våga trampa in på någon annans revir men det är bättre att bry sig och fråga i all välmening. Dessutom är det viktigt att stå på sig och inte nöja sig med standardfraser som "det går bra", säger hon och fortsätter.

– Ju mer stressad någon är desto mer irriterad kan den bli. Då är det viktigt att omgivningen inte backar utan klampar in och tar lite plats. Säg att du har sett att personen är stressad och fråga vad den behöver hjälp med.

Stressterapeutens tips – så undviker du utmattning

 1. Lyssna på din kropp.
  Symptom på utmattning kan vara muskelvärk i nacke och skuldror, huvudvärk, sömnbrist eller väldig trötthet, ovanligt stor eller liten aptit, eksem eller att du är irriterad och har kort stubin.
 2. Se till att få sömn.
  Tillräckligt med sömn är absolut nödvändigt för din återhämtning, så det är viktigt att gå och lägga sig i tid och att söka hjälp om du har svåra sömnproblem.
 3. Ät hyfsat vettigt.
  Blir det mycket snabbmat framför datorn blir du tröttare och stressen ökar. Använd lunchen till vila från arbetet när du kan.
 4. Ta pauser. 
  Pausa från jobbet med jämna mellanrum. Hämta kaffe, gå en kort promenad, sätt dig i ett tomt rum och andas ut några minuter.
 5. Ta hjälp av kollegor.
  Många av de som drabbas av utmattning är sådana som vill klara allt själv. Våga be om hjälp när du behöver det för att minska på arbetsbelastningen.
 6. Be om uppskov.
  Hinner du inte med? Be om att få mer tid på dig. Kanske är det inte ditt fel, utan tidsschemat som faktiskt inte är anpassat till arbetsbördan.
 7. Träna!
  Kroppens fysiska kvalitet hjälper dig att orka med arbetet. Att träna och bygga upp kroppen kan göra dig piggare vilket resulterar i att stressnivån minskar.
 8. Planera din återhämtning.
  Bäst är om du gör din återhämtning till en rutin. Till exempel att du går ut med hunden lite längre varje dag eller springer ner till vattnet och sätter dig och funderar ett tag. Återhämtning behöver inte vara fysisk vila. Om du har svårt att få in det som en naturlig del av din vardag: avsätt tid för den och skriv in det i kalendern.