Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Mår vi verkligen bättre på landet än i storstan? Bild: Johnér

Mår vi verkligen bättre på landet än i storstan?

Trots att allt fler flyr landsbygden och småstäderna för storstädernas fart och spänning är de flesta forskare överens: stadslivet är dåligt för din hälsa.

Publicerad 2016-12-14 | Senast ändrad 2017-12-13 | Vardagspuls

Frammana en bild av välmående och friskhet. Vad ser du? En myllrande storstad eller ett mer lantligt landskap, med slätter, skogar, berg, kanske ett vattendrag?

Trots att allt fler unga i Sverige flyttar till storstadsområdena delar nog de allra flesta bilden av livet på landet som det mer hälsosamma av de två. Och många studier ger de som hävdar att lantlivet är nyttigt rätt.

En studie genomförd av Folkhälsomyndigheten 2007 visar att människor som bor i städer lever hälsosammare, men mår sämre än människor på landsbygden. Psykisk ohälsa är vanligare i städer och förortskommuner än i glesbygdskommuner, många uppger stress som orsak. I mindre orter litar dessutom människor på varandra i större utsträckning.

Man har också i studien kunnat se tydliga skillnader i livsstilen mellan människor på landet och i städer. Stadsmänniskorna äter visserligen sundare, men dricker och röker mer och är inte mer fysiskt aktiva. Men människor på landet lider i större utsträckning av fetma.

Tydligt samband

En besläktad amerikansk studie visade ett ännu tydligare samband: ju glesare bebott ett område är desto lyckligare är människorna som bor där. I studien, genomförd av Rutgers University-Camden, analyserades data från 230 amerikanska counties.

Det visade sig att de tre lyckligaste områdena i USA alla var lantliga, medan de tre olyckligaste var storstadsområden, bland dem Brooklyn och Bronx i New York. Snittlyckan var också genomgående högre på landsbygden än i städerna.

Men varför leder stadslivet till psykisk ohälsa för så många? Det finns en förklaring, som tätt hänger samman med det höga tempot, bullret, det artificiella ljuset, avgaserna och avsaknaden av grönska. Svaret finns i hjärnan.

Skillnader i hjärnan

En grupp bestående av forskare från Tyskland och Kanada upptäckte för fem år sedan att det faktiskt går att se skillnader i hjärnan mellan de som vuxit upp i storstäder och de som haft en lantlig uppväxt.

De största skillnaderna kunde ses i amygdalan, som bland annat styr rädsla och känslor av hot, där större aktivitet kunde uppmätas ju större städer försökspersonen växte upp i. Studien, som publicerades i tidskriften Nature för fem år sedan, visar tydligt att det är skadligt för den mänskliga hjärnan att bo i en storstad.

Källa: KIT, Folkhälsomyndigheten, DN, Urbanism and happiness