Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Kvinna med migrän Bild: Bild: Leif R Jansson, TT

När huvudet vill sprängas

För 13 procent är migrän en plåga hela livet

Alla har vi väl någon gång haft besvär med huvudvärk av något slag. 
Oftast är det en ofarlig och tillfällig åkomma, kanske i samband med en förkylning eller på grund av tillfällig sömnbrist. 
Men för en del är huvudvärken kraftig och en plåga som påverkar hela livet.

Publicerad 2015-02-10 | Senast ändrad 2016-09-12 | Vardagspuls

Migrän är i dag inte klassad som en folksjukdom, men man räknar med att runt 13 procent av befolkningen har migrän.
– Så på så sätt kan man ju säga att det är en folksjukdom. Det är också en dold sjukdom eftersom när man inte har känningar av sin migrän så kan man ju fungera helt normalt. Många med migrän är också väldigt ambitiösa och aktiva människor, så det märks inte på dem om de inte har huvudvärk just då, säger Helena Elliott, kanslichef på Svenska Migränförbundet.

Lider utan att få diagnos

Många som lider av de svårare formerna av huvudvärk och migrän går ofta väldigt länge med sina besvär innan de får en riktig diagnos.
– Man räknar med att det tar 10-12 år att få en huvudvärksdiagnos. Jag har själv migrän och fick de första attackerna när jag var 14 år, men fick min diagnos först vid 32 års ålder, säger Helena Elliott.  
Att inte få en diagnos innebär att många går och har värk – men får inte rätt hjälp. Det är till exempel lätt att man överkonsumerar vanliga huvudvärkstabletter, som inte hjälper.

Hjälp finns att få

Men det finns hjälp att få för den som har migrän.
– Dels så finns det olika mediciner, specifika för migrän, men man måste ofta prova sig fram. En viss medicin kan fungera olika bra för olika personer, och det finns inte bara tabletter utan även sprutor och nässpray – som kan vara bra om man till exempel lätt blir illamående och kräks, säger Helena Elliott.
– Sedan finns det ju andra typer av behandlingar som sjukgymnastik, massage och akupunktur. Även där får man prova sig fram till vad som fungerar bäst. En metod som det pratas mycket om just nu är elektronisk nervstimulering, som fungerar väldigt bra för vissa personer.

För en huvudvärksdagbok

Helena Elliott ger också tipset att föra huvudvärksdagbok för att få koll på sin huvudvärk.
– Då kan man också hitta sina triggers, de faktorer som utlöser en attack, och på så sätt försöka minska risken för anfall. Det kan vara hormoner och väderförändringar. Vissa kan man såklart inte göra så mycket åt, men vissa andra faktorer kan man påverka som vad man äter, stressnivåer, motion och sömn. Det gäller att försöka hitta en balans i allt.
På Migränförbundet jobbar man med att sprida information om migrän, samt att ge råd och stöd åt drabbade.
– Många har till exempel problem med arbetsgivare eller Försäkringskassan, och möts av stor oförståelse. Vi märker att det finns många fördomar om migrän fortfarande. Och det finns också en stor okunskap hos många, inte minst inom sjukvården.

När ska man söka hjälp?

– Om man plötsligt får kraftig huvudvärk så ska man alltid söka hjälp akut. Men annars ska du söka hjälp om du har kraftig huvudvärk i attacker och det hindrar dig i din vardag, eller om du ofta har spänningshuvudvärk som inte går över, utan pågår flera dagar i månaden. Huvudvärk kan ju också ha orsaker som man faktiskt kan åtgärda, som att man behöver glasögon eller har tandproblem. Så ju tidigare man får rätt hjälp desto bättre.

Nästan en halv miljon svenskar lider av migrän

Man räknar med att 1,2 miljoner svenskar har någon form av migrän, varav 450 000 har en allvarlig variant.

Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom som kan drabba alla. Den är ofta ärftlig, men den verkliga orsaken till migrän är oklar trots att sjukdomen är känd sedan flera tusen år. Migrän utlöses ofta av vissa triggers som till exempel stress, ljus, ljud, dofter och smaker.

Illamående och ljuskänslighet

Migrän kännetecknas av en kraftig, ofta ensidig, pulserande huvudvärk som kommer i attacker. Ofta är huvudvärken förenad med illamående, kräkningar och känslighet för ljud, ljus och lukter. Symptomen skiljer sig från person till person, och även de utlösande faktorerna är individuella och kan variera över tid. 
Vid migrän kommer värken som ”anfall”, som kan vara mellan en halv timme och tre dygn. Efter attacken kan man känna sig alldeles utmattad och kraftlös.

Mer information: Svenska migränförbundet