Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

Psykoterapeuten Louise Hallin och Marwa Karim som själv mobbades under flera år svararde på tittarfrågor om mobbning i Vardagspuls 2/9.

Hit kan du vända dig om du blir mobbad

Ingen ska behöva känna sig mobbad. Och lika viktigt som det är att stå upp för sig själv, är det också att stå upp för andra som man ser blir illa behandlade.
Om du själv känner utanförskap eller vill hjälpa någon vän eller ditt barn finns det flera ställen att vända sig till.

Publicerad 2015-09-02 | anna@vardagspuls.se

CHATT MED LOUISE HALLIN OCH MARWA KARIM OM MOBBNING

Det är viktigt att våga berätta om man blir utsatt för mobbing så att omgivningen kan reagera och agera.

Bra att tänka på om man blir mobbad

Det är aldrig så att man får skylla sig själv, om man blir mobbad.

Det finns lagar som säger att man inte får mobbas i till exempel skolan eller på en arbetsplats.

Det är också ett brott om någon hotar en, till exempel hotar med våld eller hotar med att sprida bilder på nätet. 

Skolor och arbetsgivare är skyldiga att försöka göra så att alla känner sig trygga.

Man bör ta kontakt med någon vuxen man litar på, till exempel en förälder eller någon annan man känner.

Man kan också kontakta en skolkurator eller en ungdomsmottagning för att prata och få råd och stöd.

Om skolan får veta att en elev känner sig mobbad är de skyldiga att se till att det inte fortsätter.

Om man mobbas i skolan och inte får hjälp av sin skola så kan man anmäla det till Barn- och elevombudet.

Kontakta polisen om någon sprider bilder på dig utan tillstånd. Det är ett brott mot personuppgiftslagen. Att kränka eller mobba någon på nätet är lika olagligt som på skolgården, gatan eller fritidsgården.

Källa: Umo.se

Hit kan du vända dig:
Bris – Barnens rätt i samhället (för dig som är under 18) tel: 116 111Nationella hjälplinjen: 020 22 00 66
Barnombudsmannen: 08-692 29 50  barnombudsmannen.se
Brottsofferjouren: 0200 21 20 19
Rådgivning BEO: 08-586 083 91, beo@skolinspektionen.se
Rådgivning DO: 08-120 20 700, do@do.se

Källa: Vårdguiden

Så anmäler du mobbning

Vänd dig till Barn- och elevombudet på Skolinspektionen eller till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Källa: Vårdguiden