Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Allt fler blir utsatta för mobbning på arbetsplatsen Bild: Most Photos

Allt fler blir mobbade på jobbet

Psykologen: Det här kan man göra åt mobbningen

Det blir allt vanligare med mobbning och kränkningar på våra arbetsplatser. I värsta fall kan utsatta personer bli deprimerade och få andra allvarliga hälsoproblem. Här tipsar psykologen Stefan Blomberg om vad man kan göra för att förebygga mobbning på jobbet.

Publicerad 2017-03-28 | Senast ändrad 2017-08-07 | Erika Sjöö

Mobbning och kränkningar är vanligt förekommande på våra arbetsplatser. Forskning visar att en halv miljon svenskar någon gång känt sig socialt utsatta på sitt jobb. Cirka 25 000 personer upplever hälsoproblem på grund av mobbning varav 1200 personer har anmält konsekvenserna av mobbning som arbetsskada. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket och SCB.

I värsta fall kan den som blir utsatt för mobbning bli deprimerad eller långtidssjukskriven och riskera att aldrig komma tillbaka i arbete igen.

– Vi ser att de allvarliga problemen där människor upplever psykisk ohälsa med anledning av mobbning på arbetsplatsen ökar. Det ser man genom att allt fler remisser kommer in via vården, säger Stefan Blomberg, psykolog vid Linköpings universitetssjukhus och tv-aktuell i Morgans mission på SVT.

– Det finns en hel palett av allvarliga hälsoproblem till följd av mobbning och kränkningar. Traumaupplevelser och djupa depressioner däribland. Men vi ser också stressproblematik och hjärt-kärlproblem, fortsätter Stefan Blomberg.

Knepen som gör ditt liv mindre stressigt

Frånvarade chef kan vara en riskfaktor

Det går naturligtvis inte att peka på en enda förklaring till varför mobbning uppstår på en arbetsplats.

– Det kan handla om att dåligt organiserade och/eller röriga arbetsplatser där det är otydligt vem som ska göra vad. Det kan handla om bristande ledarskap eller ett frånvarade ledarskap där chefen inte finns på plats. Dessa omständigheter är vanliga riskfaktorer, säger Stefan Blomberg.

Han fortsätter:

– Mobbning på arbetsplatser förekommer överallt men om man ser på det ur ett övergripande perspektiv ser man att offentlig sektor verkar vara mer utsatt. Där finns många yrken som kräver mycket kontakt med människor.

Olika typer av vuxenmobbning

Mobbning och kränkning på arbetsplatsen kan yttra sig på flera olika sätt. Man brukar dela upp den i två huvudkategorier enligt Stefan Blomberg.

– Man skiljer mellan arbetsrelaterad mobbning som till exempel kan visa sig genom att någon eller några letar fel i den utsattes arbetsuppgifter, undanhåller information eller ger tråkiga arbetsuppgifter. Det kan handla om att man ger den utsatta uppgifter som denne inte kan lösa och att man sedan ger hård kritik för detta. Mobbning förekommer både bland chefer och personal, säger Stefan Blomberg.

– Den andra formen av mobbning handlar om att man riktar in sig på personen. Man kanske slutar hälsa, sprider rykten och ger öknamn. Båda formerna av mobbning kan förekomma samtidigt, fortsätter Stefan Blomberg.

Det är tyvärr inte ovanligt att ingen gör något åt mot mobbning på arbetsplatsen.

– Det är vanligt att den tysta massan inte agerar. Forskning visar att hos många som blivit utsatta för mobbning är en av de stora besvikelserna, när det är över, att ingen av kollegorna gjorde något, säger Stefan Blomberg.

Så varför är det då så svårt att ingripa?

– Inom socialpsykologin pratar man om den så kallade åskådareffekten. Man kan jämföra med en bilolycka som flera personer blir vittne till utan att agera. Man hoppas att någon annan ska göra något eftersom man själv inte vill utmärka sig, säger Stefan Blomberg.

Psykologen Stefan Blomberg. Bild: Privat

Psykologens tips för att undvika mobbning på arbetsplatsen

Du som upplever att någon av dina kollegor är utsatt för mobbning:

  • Säg ifrån! Markera, säg ifrån och var tydlig med att det inte är okej. Var inte med i spelet som pågår och ta avstånd. Prata med den som är utsatt, berätta för denne att du ser vad som händer och fråga om det är något du kan göra för att stötta. Att du finns där kan betyda jättemycket.

Du som är utsatt för mobbning på arbetsplatsen:

  • Var inte rädd för att söka hjälp. Några grundfrågor du kan behöva ställa dig: Kan jag få stöd någonstans? Kan jag söka hjälp hos någon på arbetsplatsen, vänner, facket eller företagshälsovården? Det andra du behöver fundera på är vad för typ av arbetsplats du är på sett till historien? Har de lyckats lösa tidigare problem med mobbning? Tas det på allvar? Är det värt att vara kvar på den här arbetsplatsen?
  • Byta arbetsplats? Ibland kan det vara bättre att försöka se sig om efter ett annat jobb. Det kan kosta på tok för mycket att stanna kvar och vara lojal mot en arbetsgivare som inte är värd någon lojalitet.

Det här kan arbetsplatsen göra:

  • Förebygg! Förebyggande arbete mot mobbning på arbetsplatsen är a och o. Kaos på arbetsplatsen är en stor riskfaktor och kaos leder till konflikter. Många arbetsplatser har ett genomtänkt brandskyddssystem men finns det en genomtänkt policy mot mobbning? Vad gör vi om vi får problem på arbetsplatsen? Vart anmäler vi problem? Vilka konsekvenser ska mobbning leda till?
  • Mobbningspolicy. Om det finns ett genomtänkt system har det både en förebyggande och en starkt åtgärdande effekt. Policyn kan man använda sig av när man nyrekryterar som en påminnelse om vad det är som gäller på den här arbetsplatsen.

Tyckte du om den här artikeln? Då föreslår vi att du prenumererar på vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Prenumerera här

Alla våra artiklar om psykisk ohälsa hittar du här