Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

mamma med nyfödd bebis Bild: Johnér

Nu får ensamstående hjälp att bli med barn i Sverige

”Efterlängtad lag och tydlig signal till samhället”

Nu är det fritt fram för ensamstående kvinnor i Sverige att skaffa barn med hjälp av assisterad befruktning här – på samma villkor som par.
­– En oerhört efterlängtad lag, säger Sophia Nilsson, ordförande i föreningen Femmis, Frivilligt ensamstående mammor.

Publicerad 2016-01-13 | Vardagspuls

Från och med 1 april har singelkvinnor i landet rätt att skaffa barn på egen hand - genom helsubventionerad assisterad befruktning. Redan tidigare i år gick lagförslaget i riksdagen igenom som innebär att ensamstående kvinnor har rätt till betald insemination eller IVF-behandling, precis så som par har. Tidigare har ensamstående varit tvungna att åka utomlands och betala för detta själva.

Och gensvaret efter att beslutet tillkännagavs har varit enormt. Efter lagändringen i januari har kliniker inom IVF Sverige tagit emot många frågor skriver IVF Sverige i ett pressmeddelande. Så pass många frågor så att verksamheten nu öppnar upp en nationell telefonsluss.

”Oerhört efterlängtat”

Den nya lagen innebär inte bara samma ekonomiska förutsättningar utan även en förändrad och mer jämlik syn i samhället på olika sorters familjebildning. Det menar föreningen Femmis, Frivilligt Ensamstående Mammor med Insemination/IVF
– Det är en oerhört efterlängtad och glädjande lag för oss, säger föreningens ordförande Sophia Nilsson och menar att det här ger en tydlig signal till samhället att en fullständig familj kan ha en förälder.
– Vi har en rådande tvåsamhetsnorm i dag men den här lagen öppnar upp för att en familj kan vara en förälder och barn. Det är ett accepterande för ensamstående som redan har barn och det kommer underlätta för ensamstående som vill skaffa barn, säger hon.

Precis som för par kommer dock ensamstående som har barn sedan tidigare och de som är äldre och faller bortom landstingen åldersgränser, vilket brukar ligga runt 40 år, att behöva betala för behandlingen själv.

Redan i november förra året sa Socialutskottet ja till att ensamstående som vill bli föräldrar ska erbjudas assisterad befruktning via den svenska sjukvården. Men det är först 13 januari som riksdagen alltså klubbat igenom förslaget.
– Nu kan vi och våra barn trygga möta barnomsorg, skola och vård och veta att samhället inte sanktionerar ett ifrågasättande av våra barn och vårt sätt att bilda familj, säger Sophia Nilsson.

Förväntad anstormning

Hur många kvinnor som kan beröras av den nya lagen är svårt att veta men enligt en regeringsutredning från 2014 räknar man med att antalet ensamstående som kan tänkas vilja genomgå assisterad befruktning inom svensk sjukvård uppskattas till mellan 1 500 och 2 000 kvinnor bara under det första året efter att lagen träder i kraft.
– Sjukhus förväntar sig en anstormning nu precis efter att lagen träder i kraft, det blir ju en ny patientgrupp, men ingen vet riktigt hur stor den är, säger Sophia Nilsson vars förening består av cirka 800 medlemmar.

Kvinnan kommer att få möjlighet att önska att spermier från en för henne känd donator används, men det kommer i slutändan vara den ansvariga läkaren som avgör om detta är lämpligt. Lagen träder i kraft i april 2016.

Trots det positiva beskedet för många ensamstående menar Femmis att det fortfarande finns mycket kvar att jobba på för att ensamstående föräldrar ska ses som en fullständig familj av samhället. Föreningen ser bland annat fram emot en utredning av föräldraförsäkringen som bland annat skulle innebära att föräldradagar ska kunna överlåtas.

Ingen spermiebank för singlar

Än så länge finns det dock ingen spermiebank som kan användas till singlar, eftersom donatorerna hittills inte har kunnat godkänna att spermierna också får användas till ensamstående. Karolinska universitetssjukhuset håller just nu på att bygga upp en ny spermiebank med spermier åt både ensamstående och par.

Artikeln är uppdaterad 31 mars 2016

nyfödd bebid

Första försöken gratis

Med den nya lagen kommer alltså inte bara par, utan även ensamstående kvinnor få göra behandlingen i Sverige – och få den offentligt finasierad. Det kan skilja lite mellan landsting, men ofta brukar man få runt tre försök (antingen IVF eller insemination) gratis. Efter det får man bekosta behandlingen själv. Läs mer på 1177 Vårdguiden.

Två olika sätt

Det finns två sätt att behandlas på: Vid insemination, vilket är den enklaste varianten, sprutas sperma in direkt i livmodern då man har ägglossning. Vid IVF, vilket kan göras om kvinnan har svårt att bli gravid, exempelvis om man har endometrios eller PCO, måste man först genomgå en hormonbehandling. Sedan tas några ägg ut och befruktas på labb innan de sätts tillbaka in i livmodern. Du kan läsa mer om behandlingarna på 1177 Vårdguden.