Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Mobilberoende Bild: Johnér

Ny klinik ska hjälpa digitalt sönderstressade

Nu finns hjälp att få för alla mobilberoende

Allt fler är beroende av sina datorer och mobiler. I värsta fall kan stressen orsaka sömnproblem, huvudvärk eller smärtor i tummar och nacke.  Men det finns hjälp att få! 

Publicerad 2015-02-11 | Vardagspuls

Datorer och smarta telefoner är i dag närmast livsnödvändiga i vårt arbete och i våra liv. Vi är ständigt uppkopplade i vår vardag – på bussen, på gymmet eller i soffan framför tv:n. När vi inte är uppkopplade drabbas vi av en känsla av att vi kanske missar något någonstans, och vi blir stressade om vi råkar ut för en allt för långsam uppkoppling. Känner du igen dig? Kanske är du då i riskzonen med ditt internetbeteende.

Landets första klinik av sitt slag

För de som känner att mobil- och internetanvändandet har tagit över deras liv finns nu hjälp att få. I Uppsala finns nämligen landets första klinik för internetstressade. Initiativtagare är Stefan Lindström, som fick idén efter att i flera år ha jobbat med utbildningar inom näringslivet – och då bevittnat allt för många möten där människor suttit som uppslukade av sina mobiler.
– Folk sitter i möten men är inte där. Bensträckaren används inte längre för reflektion, man lyssnar av sitt mobilsvar, säger Stefan Lindström till Svenska Dagbladet.

Var inte alltid tillgänglig

Han ger rådet att man ska vara medveten om all den tid som till exempel läggs ned på mejlande på väg till och från jobbet – och att se det som arbetstid. Och att inte ständigt vara tillgänglig och svara på mejl eller i telefon på kvällar och helger, utan att istället stänga av mobilen och vara närvarande i det man gör, på möten eller när barnen spelar fotboll.