Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

skrytig man Bild: Johnér

Ny studie: Få har koll på när skryt bli osympatiskt

Brukar du framhäva dina positiva egenskaper eller framgångar? Se upp att det inte tas emot på fel sätt av din omgivning bara. En ny studie visar att många har dålig koll på när skrytet blir osympatiskt.

Publicerad 2015-11-05 | Vardagspuls

Jantelag eller inte. Men nu visar en ny amerikansk studie att människor ofta tror att omgivningen ska reagera positivt på andras framgångar. Men vi underskattar ofta de negativa känslorna som vi kan frambringa hos folk om vi ”skryter” på fel sätt.
– Vi tror att de ska bli lika glada för vår skull som vi själva är och har svårt att sätta oss in i hur vi skulle känna om rollerna var utbytta, säger Irene Scopelliti, i ett pressmededelande som tidningen Metro tagit del av. 

Förhärligande information uppfattades som osympatiskt

Personerna i studien framhävde sig själv som ”lite bättre” – lite mer framgångsrika och intressanta än vad som kanske motsvarade verkligheten. Och effekten visade sig bli den motsatta. De uppfattades istället som osympatiska och skrytsamma av mottagarna.

Det visar sig alltså att det kan vara svårt att känna efter var gränsen går och forskarna konstaterar att det beror på hur mycket ”skryt” som är lagom – i vilken situation skryter vi och för vem? Irene Scopelliti menar exempelvis att personer som hjälpt oss nå våra framgångar angatligen blir mer genuint glada för vår skull.

När tycker du det går överstyr? Diskutera på vår Facebook-sida.

”Skryt lagom” - det uttrycket kanske är värt att ta till sig för vissa...?Vad tycker du? När blir skryt osympatiskt? (eller ska vi bara helt kasta jantelagen över axeln?)

Posted by Vardagspuls on Thursday, November 5, 2015