Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

oroligfaralder Bild: Johnér Bildbyrå

Oroar du dig för mycket, förälder?

Psykoterapeuten Caroline Stenqvist ger tips och råd

Hur oroar man sig så där lagom?
Så att man bryr sig, men inte sätter upp murar för sitt barn?
Legitimerade psykoterapeut Caroline Stenqvist ger tips och råd.

Publicerad 2015-04-08 | Senast ändrad 2018-08-24 | Vardagspuls


Sover hon tillräckligt? Varför är han så tyst? Har hon inga kompisar? Vad gör jag om det fortsätter vara så här i skolan?

Säg den förälder som inte oroar sig för sitt barn av och till – och för varje ny fas i barnets liv dyker nya funderingar upp. Men hur ska man veta vad som är en "normal" nivå för oron? Och hur skapar man ett tryggt barn om man som förälder är orolig?
Vi ringde upp legitimerade psykoterapeut Caroline Stenqvist, för att prata föräldra-oro.

– Nästan alla föräldrar jag möter oroar sig. Inte bara för sina barn, utan också för att räcka till som föräldrar, att få vardagslivet att fungera och att balansera sina egna behov. Det är normalt, säger hon och tillägger:
– Men man kan säga att oron går till överdrift när den börjar ta över tillvaron. När föräldern börjar begränsa sitt barn på grund av sin egen oro, säger hon.

"Bolla tankarna med en annan vuxen"

Som förälder kan man man kan vara orolig för hur barnet mår, har det i skolan, med kompisar och så vidare. Men generellt tycker inte Caroline Stenqvist att föräldrar ska prata med sina barn om sin oro. Barn behöver kärlek och trygghet, kombinerat med tydlighet och gränser. Men inte att vara bollplank för sina föräldrars oro, slår hon fast.

Känns föräldern trygg så vågar barnet prata om sin egna tankar, funderingar och frågor, även det som känns svårt. När du som förälder har orostankar som tar överhanden så är det bättre att bolla dem med en partner, en vän eller en expert, tipsar hon.

– Jag brukar likna oron vid en luftballong som far i väg med en. Lyckas man ha en fot i golvet genom stöd och samtal, så kan man få ett annat perspektiv.

 

Bra metoder för att slippa oron

  1. Bolla tankar och känslor med andra föräldrar. Hur tänker ni om det här? Hur brukar ni göra?
  2. Satsa på frihet under ansvar. Låt ditt barn prova på! Barn behöver gränser, men hitta en balans. Begränsa inte ditt barn på grund av din oro.
  3. Det bästa sättet att slippa oron är att ha en bra dialog med ditt barn. Gör saker ihop och prata ofta, så kommer den naturligt. Det är att föredra framför att du sätter dig med ditt barn en gång i veckan och ställer massvis av frågor.
  4. I vissa fall finns det skäl till oron, som i olika kriser. Då kan det vara bra att ta hjälp av en expert för att få stöd och vägledning.