Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Han startade en klubb för de som vill bli 120 år

Så gör du för att nå 120-årsmålet

Bokhandlaren Per Ahlqvist läste en bok om aerobics där författaren hävdade att det borde vara fullt möjligt för människan att bli 120 år, det gäller bara att anpassa sin livsstil efter vad som krävs. 
Där föddes tanken på att skapa en förening, FFC120yo.com, med syftet att leva ett fullödigt, spännande, intressant, harmoniskt, hälsosamt och meningsfullt liv med målet att uppnå 120 år.

Publicerad 2015-03-05 | Vardagspuls

Vad vill du med klubben?
– Syftet är att leva ett spännande liv i samklang med natur och människor med målet att bli 120 år.

Vad gör ni tillsammans?
– Vi är ett antal personer som träffas, ungefär en gång i kvartalet och lyssnar på intressanta personer, ofta författare, som berättar om ämnen som fitness och finansliv. Vi har faktiskt hittat en systerklubb i Buenos Aires och på Kuba. Vi kommer nog så småningom att åka dit.

Du håller bland annat på med mental träning designad av Uneståhl - berätta?
– Jag lyssnar på olika saker och tänker mig in i hur jag vill leva länge och försöker ta bort ihopkopplingen mellan mitt personnummer och min ålder. Det handlar om avslappning helt och hållet och att lyssna. Du ska tänka dig att du är i den perioden som var den bästa i ditt liv. Det här gör jag varje dag.

Märker du några effekter av den mentala träningen?
– Ja jag tror och tycker att jag gör det. Svårt att mäta men jag är i god form. Det finns de som säger att jag är lugnare nu.

Du vill inte berätta hur gammal du är idag - vilka fördomar tycker du finns kring ålder?
– Det är väldigt vanligt att man tänker att folk blir gamla, jag försöker kolla upp folk som är gamla och se vad de gjort.
De har kanske ändrat karriär för att kunna jobba längre och det verkar vara en fördel att ha en egen verksamhet.

Fakta om 120-klubben

”Syfte: Leva ett fullödigt, spännande, intressant, hälsosamt, harmoniskt, meningsfullt, nyfiket liv i samklang med natur och människor, med målet att uppnå 120 år.”
http://www.ffc120yo.com/about-ba/