Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

”Utmattningsdepression är en mer uttalad hjärnskada”

Chatt med psykoterapeut Louise Hallin

Hur förebygger man att hamna i en utmattningsdepression och vad gör man om man redan råkat ut för det? Och kan man bli helt återställd? Psykoterapeut Louise Hallin reder ut och svarar på tittarfrågor.
– Arbetsgivaren har ett gigantiskt ansvar. Samhällskostnaderna för utbrändhet är höga i dag.

Publicerad 2016-02-24 | vardagspuls

Vardagspuls: I onsdagens program gästar psykoterapeut Louise Hallin studion och pratar om utmattningsdepression. Hur förebygger man att hamna där och vad gör man om man redan råkat ut för det?

13:49, 23 February 2016

Lina: 2004 drabbades jag av svår utmattningssyndrom kroppsligt och själsligt. Har sedan dess sakta kommit tillbaks till en viss nivå, har provat flertal gånger att arbeta mer än 50 % men kroppen vill inte. Jag faller alltid tillbaka och blir dålig igen, dvs alla symtom kommer lika starkt åter. Jag får varje dag balansera vad jag orkar och klarar av, har noll stresströskel, yrsel, matthet i kroppen, trötthet osv osv. När jag då hör en del prata om att de är utbrända och efter några veckor är tillbaka precis som innan vad gäller arbete och privat blir jag ledsen och arg att det missbrukar så det ordet. Är det så för vissa att man aldrig blir riktigt bra igen? Det är svårt att komma tillbaks i arbetslivet och att få hjälp från FK som inte riktigt tror på dessa diagnoser. Finns det något mer jag kan göra eller kan det vara något mer som jag har i kroppen som tex ME som jag nu utreds för?

 

Louise Hallin, psykoterapeut: Ja det kan naturligtvis vara så att andra sjukdomstillstånd dykt upp tex struma, infektioner eller ngt annat som kan ha fått en startsignal i samband med en toppstress.
Vissa människor kommer inte riktigt tillbaka efter en mkt allvarlig utbrändhet men det ska din behandlande läkare kunna förklara för FK.
Idag finns det rehabiliteringscentra som arbetar men klienternas hela tillvaro för att uppnå bättre läkning. Se till att du får en remiss till detta.

12:39, 24 February 2016

Karin G: Kan träning förebygga utmattningsdepression eller förvärra en? Om man känner att träningen är ytterligare en aspekt som snor tid.

Louise Hallin, psykoterapeut: All typ av stress som toppar ens tillvaro är av ondo. I ett mkt utmattat skick anser jag att utomhuspromenader är tillräckligt och upplevs också ofta som möjliga att genomföra även om man är mkt trött.

12:41, 24 February 2016

Jonas: Vad är skillnaden mellan "vanlig" depression och utmattningsdepression, är den senare en lättare form och som är enklare att bli av med?

Louise Hallin, psykoterapeut: En utmattningsdepression är en mer uttalad hjärnskada där ibland antideppressiv medicinering inte ger så bra utfall som vid en vanlig form.
Återhämtningen kan upplevas effektivare i en "vanlig" depression och i utmattning ska fler komponenter till. Vila, mkt sömn, dagsljus, lätt motion, omorganisation av tillvaron osv

12:44, 24 February 2016

Gunilla: Jag jobbar heltid med ett ganska hektiskt jobb. Varje fredag går jag och lägger mig tidigt och sover ca 12 timmar, samma sak lörd-sön. Ändå känner jag mig sömnig resten av helgen. Kan det vara utmattning?

Louise Hallin, psykoterapeut: Om du efter så pass mkt sömn fortfarande är trött tycker jag att du ska gå till en läkarmottagning, VC allmänläkare räcker oftast. Där kan de bedömma hur pass utarbetat du kan vara och påbörja lite bromsande åtgärder. Idag vet man mycket om hur man kan fånga upp människor innan allt kollapsar.

12:48, 24 February 2016

Lotta: hur lång tid bör man vara helt sjukskriven efter en utmattning?

Louise Hallin, psykoterapeut: Väldigt individuellt, den sjuke vet vad som fungerar och introdukrion till arb ska ske succesivt

13:23, 24 February 2016

jessica: Om man är jätte lättirriterad och nästan bryter ihop och har lätt för att gråta efter en arbetsdag - är det ett tecken på utmattning? vad ska jag göra då?

Louise Hallin, psykoterapeut: Det är det verkligen, så har du det väl inte i vanliga fall?

13:24, 24 February 2016

jessica: Är det vanligare att kvinnor drabbas av utmattningsdepression? och i s f varför?

Louise Hallin, psykoterapeut: Det kan säkert hänga samman med inlärd omvårdnadsinlärning, andra går föra och egna behov kanske är i bakgrunden. Ens egna kvinnoförebilder påverkar mkt i familjen

13:25, 24 February 2016

cecilia: vad tycker du: kan man vägra utföra uppgifter på arbetet för att skydda sig från utmattning? om man känner att det är på gång menar jag

Louise Hallin, psykoterapeut: Absolut, i Frankrike har det nu kommit en lagstiftning som förbjuder arbetsgivarna att ta kontakt med och ställa krav på anställda efter ett visst klockslag på dagen och på helgerna. Samhällskostnaderna för utbrändhet är höga.

13:27, 24 February 2016

vickan: Kan träning hjälpa mot en utmattning eller blir det bara värre då??

Louise Hallin, psykoterapeut: Utomhus, promenader, dagsljus, tystnad och sova mitt på dagen hjälper.

13:28, 24 February 2016

Vardagspuls: Tack för alla era frågor, nu stänger vi chatten för idag. Tyvärr hann inte Louise svara på alla frågor men kanske hittar du ditt svar i chatten ändå!