Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Julbråk Bild: Johnér, Vardagspuls

Psykoterapeuten: Så håller ni sams hela julen

”Det är en superladdad helg”

Julen är en laddad högtid då många människor som vanligtvis inte träffas så ofta samlas. Konflikter kan uppstå. Men det finns mycket du kan göra för att undvika det, menar psykoterapeuten Louise Hallin.

Publicerad 2016-12-23 | Senast ändrad 2017-12-07 | Vardagspuls

Julen är en helg full av gemenskap, god mat, familjesammankomster – och konflikter. Enligt psykoterapeuten Louise Hallin spelar alkoholen en avgörande roll för att det uppstår mycket bråk kring julhelgen.

– Att dricka mycket alkohol är inte en bra idé, särskilt under en så här laddad helg. För det är en laddad helg. De flesta av oss fortfarande barndomens jular inom oss, och så träffas vi igen men allt har förändrats, säger Louise Hallin.

Så hur ska man göra för att ta sig igenom julen och undvika alla potentiella konflikter? Louise Hallin har svaren.

Undvik bråkmakare – eller red ut innan

Man måste inte fira jul med hela släkten. Traditioner kan brytas. Prova till exempel att ha en vänjul tillsammans med de du helst umgås med, tipsar Louise Hallin om.

”Har du en konflikt med någon ska du absolut inte fira jul med den personen. Man ska klara upp konflikten först eller avstå från att träffas. Tänk efter: vilka vill du vara med i jul – egentligen?”

Måste man fira jul med hela familjen? Psykoterapeuten hjälper till

Avled och välj ett bättre tillfälle

Julen behöver inte vara en tid för att reda ut. Blir ett par kring julbordet irriterade riskerar alla att bli det. Spara de hätska diskussionerna till ett bättre tillfälle.

”Säg: ’Det här kan vi väl ta en annan gång, lilla faster. Det där gillar inte jag att vi tar upp just nu. Jag kan berätta det här för dig istället!’ Avled och gå inte i fällan.” säger Louise Hallin.

Förälder: Drick inte för mycket!

Du kanske själv avstår från spriten eller försöker hålla drickandet på en rimlig nivå för barnens skull. Men kan man kräva av andra att inte dricka på julen? Enligt Lousie Hallin finns det en avgörande skillnad mellan om en förälder dricker för mycket och om en annan släkting eller vän till familjen gör det.

”Om farfar dricker lite för mycket men kan bete sig trots att han är berusad så är det något helt annat än om en förälder gör det. Barnet riskerar att tappa sin anknytningskontakt till en förälder om den dricker för mycket och det är mycket mer skadligt. Barn måste bli omhändertagna, sedda och hörda av sina föräldrar hela julen, Alkoholen får inte stå i vägen för det.”

Planera ordentligt

När ska ni göra vad? Om det finns en tydlig plan minskar risken för att konflikter uppstår.

”Planera julen med den viktigaste personen innan ni möter alla. Gör en plan och tänk ut vad ni vill ska hända. Lyssna på andra deltagare och var öppen för ändringsönskemål från andra.”