Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tandläkarskräck är vanligt bland många Bild: Pixabay, Specialkliniken för tandvård.

Många svenskar lider av tandläkarskräck

Tandläkarens bästa tips mot rädslan

Känner du rädsla inför att gå till tandläkaren? Då är du långt ifrån ensam. Ja, snudd på alla känner ett visst obehag inför att lägga sig i tandläkarstolen menar Matts Karlström som har lång erfarenhet av att arbeta med tandvårdsrädsla hos vuxna. Här delar han med sig av sina bästa tips.

Publicerad 2016-10-31 | Senast ändrad 2017-09-15 | Erika Sjöö

Tandvårdsrädsla är mycket vanligt hos vuxna. Studier pekar på att 40 – 50 procent av den svenska befolkningen känner obehag inför att besöka tandläkaren medan fem procent har en så stark rädsla att de undviker att överhuvudtaget gå dit.

– Rädslan för att gå till tandläkaren kan bottna i en enskild händelse som på något sätt är förknippad med ett tidigare tandläkarbesök. Det kan röra sig om en operation som varit obehaglig eller en tandläkare som gjort en illa. Det kan också handla om att man varit med om sexuella övergrepp eller våld mot munnen, förklarar Matts Karlström, tandläkare vid Specialkliniken för tandvård i Stockholm.

Vanligt med uteblivna tandläkarbesök

Personer som upplevt ett obehagligt tandläkarbesök riskerar att ta med sig rädslan inför nästa besök och nästa och nästa.

– Oavsett om man är rädd för spindlar eller tandläkaren så handlar det om att kroppen drar igång sitt försvarssystem. Du utsöndrar stresshormoner, pulsen och blodtrycket ökar, du kan må illa, få ont i huvudet och vill bara fly från platsen. Denna fysiska manifestation påverkar i sin tur de mentala processerna och det finns risk för att den som är rädd försöker hitta strategier för att slippa gå till tandläkaren nästa gång, säger Matts Karlström.

Och det där med uteblivna tandläkarbesök är något han är van vid.

– Man hittar förklaringsmodeller. Man kanske säger att man inte har råd eller tid. Tyvärr slutar det ofta i att man måste söka akut tandvård för att man har så ont eller att man börjar självmedicinera och kör med huskurer som inte fungerar, säger Matts Karlström.

Många känner skuld och skam

Tandvårdsrädsla kan med andra ord skapa ett oerhört lidande hos de som är drabbade. De som undviker att gå till tandläkaren riskerar att få en dålig tandhälsa i slutändan. Våra tänder ska hålla ett helt liv och kräver underhållning så att vi inte ska drabbas av karies eller tandlossning menar Matts Karlström.

– Att ha trasiga tänder kan vara förenat med starka skuldkänslor och skam. Man är missnöjd med hur man ser ut i munnen och det finns de som döljer sina tänder inför sina närmaste, säger Matts Karlström.

Men det finns hjälp att få mot tandvårdsrädsla.

– Det bästa är att berätta för tandläkaren att du är rädd. När jag träffar en patient som är rädd kan vi sitta och prata en timme innan jag påbörjar själva undersökningen. Man kan också använda sig av lustgas eller lugnande medicin för att göra besöket mer rogivande, säger Matts Karlström.

Personer som känner mycket stark tandvårdsrädsla kan gå i KBT-behandling.

Tandläkarens tips mot tandvårdsrädsla 

  1. Börja med att kolla runt på internet och googla tandläkarskräck. Kolla vilken behandling som erbjuds och leta efter enheter som är specialiserade på tandvårdsrädsla.
  2. Ta första steget och prata med någon du litar på i din omgivning. Ingen kommer tycka att det är konstigt att du känner som du gör.
  3. Du som har stora problem med tandhälsan med anledning av rädsla: sök hjälp. Det finns tandläkare som har tid och resurser att hjälpa just dig. Man kan inte lösa sina tandproblem själv, det är bara en tandläkare som kan fixa det.
  4. Om du kommer till en tandläkare där du upplever att du inte får gehör, vänd dig om och gå. Det är inte dig det är fel på – det är tandläkaren.

Källa: Matts Karlström

Här är livsmedlen som kan ge frätskador på tänderna

Gör så här varje dag för att förebygga karies

  • Borsta tänderna två gånger varje dag med en mjuk tandborste, gärna en eltandborste. Använd en tandkräm som innehåller fluor.
  • Använd tandtråd, tandstickor, plackers eller mellanrumsborste för att få bort skräp/matrester mellan tänderna.
  • Du som har låg salivproduktion med anledning av till exempel medicinering bör skölja lite extra med fluor. Det finns också tabletter som hjälper till att stimulera fram saliv. Saliven är viktig eftersom den innehåller kemikalier som hjälper till att motverka hål i tänderna.
  • Låt tänderna och emaljen vila mellan varje måltid. Låt det helst gå tre timmar mellan varje måltid.