Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

stiernholm Bild: Dagens nyheter/grafik ur Målmedveten, Roos & Tegner förlag
 

Experten: ”Vad är det som är viktigt – egentligen?”

10 sätt för att få tiden att räcka till – välj bort för att välja rätt

Struktören David Stiernholm, är aktuell med boken Målmedveten, reder ut skillnaden mellan bråttom och viktigt i vardagen och tipsar om hur du med några knep får tiden att räcka till i den stressiga vardagen.
– Vi behöver väga in hur viktiga uppgifterna är – egentligen.

Publicerad 2015-11-10 | Vardagspuls

”Jag möter ofta människor som uttrycker att de har svårt för att säga nej med gott samvete. Jag upplever att många av dem som väljer att anlita mig är “de ambitiösa”, som vill göra bra ifrån sig, som vill lyckas med det de föresätter sig, som vill ha ett gott liv – i stort såväl som i smått. Jag är själv av den sorten”.

Så inleder struktören och föreläsaren David Stiernholm sin bok Målmedveten.Han menar att det är vilktigt att välja bort för att välja rätt.
– Vi behöver få färre saker att göra – i smått om dagarna såväl som i stort om åren. Åtminstone behöver vi välja bort (säga nej till) en del saker som förvisso skulle kunna göras – men utan att känna dåligt samvete över att vi gör det. Vi behöver väga in hur viktiga uppgifterna är – egentligen.

Davids 10 tips för att få tiden att räcka till 

 1. Skriv upp det du har att göra på bara ett enda ställe, det vill säga i ett block, i en app, i ditt mail- och kalenderprogram. Du får kvickt överblick över allt du har att göra och känner oftare att du har ryggen fri.

2. Istället för att ha en läshög som tynger dig som ett dåligt samvete, lägg in läsningen som att göra-uppgifter. Också när du läser något, gör du något.

3. Bestäm dig för ett ställe där du noterar allt du väntar på från andra. Färre saker rinner ut i sanden och med större framförhållning påminner du dem som påminnas bör.

4. Lagra papper och digital information på åtminstone ett ställe färre än idag. Du sparar snabbare undan (och skapar färre högar) och hittar lättare det du behöver.

5. Skaffa dig ett ställe dit du drar dig undan när du verkligen behöver vara ostörd. Det kan vara i era lokaler eller någonstans på stan. Se till att du inte blir hittad av kollegor och andra, om du inte själv vill.

6. Tydliggör för dig själv vilka konkret formulerade mål du arbetar mot detta året. Först när du vet det, kan du göra en medveten och korrekt prioritering bland allt du har att göra.

7. Sträva efter att få undan allt material från ditt skrivbord som du inte arbetar med just i detta nu eller som inspirerar dig. Tomma ytor distraherar mindre än information du behöver först vid ett helt annat tillfälle.

8. Skaffa dig en textbank för formuleringar, fraser, frågesvar och annat som du kan behöva skriva någon mer gång. Då slipper du uppfinna hjulet om och om igen.

9. Gör checklistor över hur du gör de uppgifter som inte är självklara för dig. Då slipper du dra dig till minnes hur det var du gjorde. Det blir färre fel och snabbare klart.

10. Utforma din egen ”stängningsrutin” i vilken du gör det som behövs för att du åter ska finna ditt kontor i välstrukturerat skick när du kommer dit i morgon bitti. Då bibehåller du lättare din fina struktur också nästa dag.

 

1. Dela upp uppgiften i mindre uppgifter. På så sätt blir de lättare att beta av.

 2. Reservera tid i kalendern. Viktigt i synnerhet om vi annars lätt fyller dagarna med möten.

3. Delegera eller ta hjälp tidigt – innan det blivit brådskande.

Ur boken Målmedveten