Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Passa på att ta en promenad i dagsljus - det kan nämligen förebygga vinterdepression. Bild: Pixabay

Så vet du att du drabbats av vinterdepression

Läkaren: ”Träning har en bevisad effekt”

Känner du dig extremt trött och nedstämd nu när vintern intagit landet? Det är du långt ifrån ensam om. Avsaknaden av ljus gör att många av oss får en vinterdepression och helst av allt skulle vilja gå i ide. Men det finns saker du själv kan göra för att känna dig piggare och gladare i vintermörkret.

Publicerad 2016-11-08 | Senast ändrad 2018-01-02 | Vardagspuls

Depression kan drabba människor av flera olika anledningar. Det kan röra sig om att man förlorat jobbet, har problem i en relation eller att man fått problem med sin ekonomi. Depression kan också uppstå utan någon tydlig anledning.

Depressioner kommer i olika svårighetsgrader men med rätt behandling är det många som känner sig betydligt bättre efter ett tag.

I länder som Sverige, med tydliga årstidsväxlingar och långa perioder med brist på solljus, är det vanligt med årstidsbunden depression, så kallad Seasonal Affective Disorder, SAD.

Allra vanligast är det att man blir deprimerad på hösten, vintern eller våren enligt Vårdguiden 1177. Forskarna är inte helt på det klara med vad den årstidsbundna depressionen beror på men man tror att det finns ett samband med växlingarna mellan ljus och mörker och låg temperatur. Även hormonet melatonin, som produceras nattetid och när vi vistas tillräckligt länge i mörker, tycks ha en koppling till den årstidsbundna depressionen.

När ska man söka vård för sin vinterdepression?

Bara för att man känner sig nedstämd på hösten och vintern behöver det nödvändigtvis inte röra sig om en depression. Enligt läkaren Anders Hansen räknar man med att 3-5 procent av den vuxna befolkningen får så stora besvär att det kan röra sig om en riktig depression.

På frågan hur man vet om det rör sig om en vinterdepression eller bara vanlig trötthet skriver Anders Hansen i en chatt med Vardagspulsläsarna i november 2015 att man ska ha mått dåligt i flera veckor och att livet påverkas negativt för att det ska klassas som en vinterdepression. Han rekommenderar att man söker sig till en husläkare som kan reda ut om man behöver behandling eller inte.

Symptom vid vinterdepression

Personer som gått in i en vinterdepression brukar känna sig extremt trötta trots att de sover tillräckligt, något som brukar resultera i att de sover ännu mer. Det är också vanligt att man får ett ökat sug efter kolhydrater och socker, går upp i vikt, känner sig nedstämd, får koncentrationssvårigheter, upplever minskad arbetsförmåga och känner olust inför att göra saker som man vanligtvis tycker är kul.

Träning kan hjälpa mot vinterdepression

De flesta säsongsbundna depressioner går över av sig själv men ibland kan det behövas medicinering med antidepressiva medel eftersom en del människor är enormt känsliga för mörker.

Träning har bevisad effekt mot depression enligt Anders Hansen som menar att träning är lika effektivt som antidepressiv medicin. Dock krävs det att man tränar ett pass på minst 45 minuter tre gånger i veckan för att träningen ska ge tillräcklig effekt.

”Det räcker inte med att promenera, man måste springa (eller motsvarande ansträngning) och det är naturligtvis svårt att vara så aktiv om man är deprimerad” skriver Anders Hansen i chatten från november 2015.

Så kan du förebygga vinterdepression

  1. Försök att vistas så mycket som möjligt i dagsljus och solljus, även under den mörkare delen av året. Om du har möjlighet, passa på att ta en promenad på lunchen för att tanka dagsljus, innan mörkret sänker sig. Undvik solglasögon på hösten och vintern eftersom det minskar möjligheten att tillgodogöra dig dagsljuset.
  2. Rör på dig. Försök träna i dagsljus så gott det går. All fysisk aktivitet är bra när det kommer till att förebygga vinterdepression.
  3. Vid vinterdepression kan ljusterapi lindra besvären enligt forskaren Baba Pendse som forskat på SAD. Statens beredning för medicinsk utvärdering ställer sig dock tveksamma till metoden i en rapport från 2007 eftersom någon positiv effekt på vinterdepression inte kunnat bevisas.

Källa: Anders Hansen, Vårdguiden 1177,

Vardagpuls tipsar!

Det här kan du göra för att pigga upp dig själv i vintermörkret:

  • Brygg en kopp te och kryp upp i soffan med en bra bok eller tidning. Tänd några ljus och sätt på lite lugn bakgrundsmusik. Om du vill göra din testund lite extra social – bjud in till en härlig Afternoon Tea.
  • Ut och lek med barnen. Bygg snögrottor, snötunnlar och snöskulpturer. Fler tips på härliga utomhusaktiviteter hittar du här.
  • Bättra på din självmedkänsla och bli bästa vän med dig själv. Ingenting blir bättre av att tänka negativa tankar. Tips på hur du blir snällare mot dig själv hittar du här.
  • Ät bra vintermat. Bristen på solljus gör det att det är viktigt att du får i dig tillräckligt med D-vitamin. Fet fisk, skaldjur, frukt och grönt och svamp är exempel på bra vintermat som gör dig pigg.

Alla våra artiklar om depression hittar du här