Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Hillevi Wahl tipsar om hur du kan hjälpa ett barn som upplevt svåra saker Bild: Mostphotos

Hillevi Wahl: Så hjälper du barn som upplevt svåra saker

10 användbara råd

Vardagspuls hälsoinspiratör Hillevi Wahl får ibland frågor från människor som undrar hur de ska kunna hjälpa barn som upplevt svåra situationer. Här delar hon med sig av sina kloka råd.

Publicerad 2017-06-14 | Hillevi Wahl

Vänliga människor frågar mig ibland hur de ska kunna hjälpa barn som har det svårt. Barn som har varit med om tuffa situationer, kanske till och med flykt, övergrepp och sett mycket våld. Det är svårt att ge ett exakt svar på det, eftersom jag inte riktigt vet svaret, förrän jag har träffat just det här barnet och kunnat prata med det själv.

Vi är så olika, vi människor. Det gäller även barn. Men jag kan ge lite tips och några användbara råd:

 1. Lyssna. Mitt första råd är att lyssna. Stanna kvar, stressa inte bara förbi, lyssna och låt det ta tid.
 2. Låt barnet prata när det vill. När barn vill prata, lägg ner allting annat. Stäng av mobilen, stäng av datorn eller tv:n, stäng av spisen. Lyssna in barnet med hela kroppen.
 3. Våga fråga, med respektfull nyfikenhet: ”Kan du berätta mer, kan du förklara så att jag förstår. Jag vill gärna förstå.” Många gånger vet barnen själva vad de behöver för hjälp, bara vi lyssnar in dem.
 4. Ta in barnet i flocken. Det sämsta vi kan göra är att reagera med fasa och avsky. Oavsett vad barnen har varit med om så behåll ett öppet och vänligt ansikte. Ta gärna på barnet, en vänlig hand på en axel betyder ”jag tar in dig i flocken” och är så centralt för att vi ska våga öppna oss. Vår största rädsla är att bli utesluten ur flocken. Det gäller inte minst barn. En förfärad min eller ett avståndstagande får hjärnans smärtcentrum att reagera som om vi bränt oss på en kokhet spisplatta.
 5. Ge barnet en trygg plats. Det kan vara på kyrkans barntimme eller på fotbollsplanen, i ditt hem eller i naturen. En plats där barnet inte behöver ha koll på andra vuxna. Där det garanterat är helnyktert och lugnt och där man gärna får pyssla eller göra något med kroppen. En stark kropp håller ihop en vinglig själ.
 6. Ge barnet rutiner. Det är livsviktigt för barn i kris att få hjälp med mat och sömn. Men också skolgång och fritidsaktiviteter. Hjälp gärna barnet genom att skicka sms och påminna om sådant som frukost, mellanmål eller att lägga sig i tid. Barnet kan också behöva din hjälp med att ta sig till skolan eller aktiviteter.
 7. Ge inte för mycket information. Lyssna på vad barnet frågar om, och ge svar på just det. Barn behöver ofta få information i portioner. Men barn behöver också få vila från det svåra och tänka på annat.
 8. Hitta saker att skratta åt. Roliga filmer, skämt, roliga böcker, eller fysiska övningar som gör att ni kan misslyckas tillsammans och skratta åt det – och sedan kanske lyckas tillsammans. Skratt är stressreducerande och så härligt viktigt.
 9. Hjälp barnet känna gemenskap. Uppmuntra till aktiviteter med andra barn eller prata med en vuxen som kan hjälpa till. Sök gärna stöd hos andra med liknande erfarenhet. Det är viktigt att barn förstår hur ”vanliga” de är. Att slippa se sig själv som något ”onormalt” och ”freakaktigt” – men också att få se att andra har varit med om liknande saker – och klarat sig bra. Det ger hopp.
 10. Hjälp barnet att känna tillit till sin egen förmåga. Barn är fantastiska. De hittar ofta egna sätt att hantera sina känslor av sorg eller ilska. De kan vara enkla metoder, som att lyssna på musik, dricka något varmt eller träna fysiskt. Men av alla råden ovan, så är det absolut viktigaste: Ta in barnet i flocken. Kan du bara göra detta enda, så har du redan gjort så enormt mycket gott. Ps. Det finns en utmärkt skrift för skolor och föreningar att använda som Rädda Barnen har gett ut. Den heter ”När något har hänt” och kan laddas ner här.