Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Studier visar att KBT-behandling kan hjälpa mot sömnproblem Bild: Mostphotos

Så kan KBT-behandling få dig att sova bättre

Övningarna som minskar sömnproblemen

Den allra vanligaste orsaken till sömnproblem är stress. Med tiden brukar sömnproblemen gå över men har du otur kan de hålla i sig länge. Då kan behandling med KBT vara en lösning menar sömnforskaren Susanna Jernelöv.

Publicerad 2017-05-29 | Erika Sjöö

Att någon gång i livet drabbas av sömnproblem är väldigt vanligt. Kortvariga perioder av sömnsvårigheter beror oftast på förändringar i omgivningen. Det kan exempelvis handla om att du gör en livsstilsförändring, byter jobb eller gifter dig. Den vanligaste orsaken är dock stress menar Susanna Jernelöv som är psykolog och forskar om sömnproblem vid Karolinska Institutet i Stockholm.

– Man har ”för mycket just nu” helt enkelt. På jobbet eller hemma och man kan inte varva ner när det är dags att sova. För de flesta går sömnproblemen över men en del fortsätter att sova dåligt trots att stressen är borta. Det är då man börjar prata om insomni, en diagnos som cirka 10 procent av befolkningen har, säger Susanna Jernelöv.

Ökad risk för stresskänslighet

Dålig sömn ger ofta konsekvenser dagen efter.

– Man kan få svårt att koncentrera sig, känner sig trött och lättirriterad. En del gråter lättare och känner sig mer stresskänsliga, säger Susanna Jernelöv.

Att sova dåligt i en kort period är inte farligt i sig eftersom kroppen kommer att kompensera den sömn den gått miste om. Men om sömnsvårigheterna håller i sig kan det vara dags att göra något åt problemet.

– När man börjar misstänka att sömnproblemen lever sitt eget liv är det läge att söka hjälp. När den där stressiga perioden är över och dina sömnproblem ändå kvarstår. Ofta har man börjat göra saker för att stå ut som till exempel att ta tupplurar eller sova ut ordentligt när det går att ordna. Det kan hjälpa på kort sikt men försämra förutsättningarna för god sömn. I längden finns det risk att man istället stör de processer som styr sömnen, säger Susanna Jernelöv.

KBT mot sömnproblem

Susanna Jernelöv rekommenderar personer med långvariga sömnproblem att tala om för sin vårdcentral att man vill ha psykologisk behandling med KBT för sina besvär. Risken annars är att man bara erbjuds sömnmediciner vilket är bra vid akuta situationer men mindre bra vid långvariga problem.

– Vid behandling med KBT vid sömnsvårigheter lägger man inte så mycket krut på det som orsakar sömnproblemet utan fokuserar på hur man tänker och vad man gör som kan tänkas vidmakthålla problemen. Behandlingen kan ges individuellt genom att patienten träffar en psykolog eller i grupp på vårdcentral eller sömnskola, säger Susanna Jernelöv.

– Ibland använder patienten sig av en självhjälpsbok. Vid den typen av behandling kan man få stöd via telefon eller internet. Behandlingen ger samma goda chanser till förbättring som övriga, fortsätter Susanna Jernelöv.

Många blir av med sina sömnproblem

Det finns många studier som visar att de flesta som genomgår KBT-behandling mot sömnproblem sover betydligt bättre efter behandlingen. Cirka två tredjedelar blir helt av med sina sömnproblem. Man kan fortsätta att förbättras i flera månader efter avslutad behandling och man fortsätter att sova bättre långt efteråt.

– Vi har gjort uppföljningar tre år efter avslutad behandling och det visar sig att de som genomgått behandlingen, som tar ungefär 10 veckor, fortfarande sover bättre tre år senare, säger Susanna Jernelöv.

KBT-behandling må ge ökade chanser för en god natts sömn men det finns en hel del du själv kan göra för att få en bättre nattsömn.

– Avslappningsövningar, mindfulness, visualisering och att träna på att komma till ro är bra tips för den som har insomningssvårigheter. Dagsljuset påverkar vår sömn på olika sätt. Den som vistas ute i ”det vita dagsljuset” på dagen har lättare att somna på natten eftersom det påverkar melatoninnivåerna i kroppen, säger Susanna Jernelöv.

Sömnforskarens 3 tips för en bättre sömn

  1. Se till att komma ut en stund när det är som ljusast på dagen kring lunch. Det räcker med en liten promenad.
  2. Personer som oroar sig mycket i sängen när de ska sova kan avsätta en stund på eftermiddagen eller kvällen då de tänker på de där sakerna som oroar. Avsätt en halvtimme, ta fram papper och penna eller dator och skriva ner dina orostankar. Hjärnan är inte bra på att lösa problem på natten så försök lösa dem innan istället.
  3. Avslappningsövningar är bra när du ska sova men försök göra några även under dagen.

Vill du vara med i en studie?

Internetpsykiatrin och Karolinska Institutet söker just nu efter personer i åldrarna 18 år och uppåt som kan tänka sig att vara med i en behandlingsstudie vid sömnsvårigheter av långvarig typ. Behandlingsperioden är 10 veckor. De första fem veckorna får du stöd av behandlare via internet, de fem sista jobbar du vidare på egen hand med samma KBT-metod. Det spelar ingen roll var i Sverige du bor.
Läs mer om studien och anmäl ditt intresse här.