Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Om du väljer rätt tidpunkt blir tuppluren mer effektiv. Bild: Berit Roald/NTB/Scanpix/TT

Så maxar du din powernap

Här är enkla knep för en snabbare återhämtning

Känner du hur energin och kreativiteten dalar på eftermiddagen? 
Att ta en powernap kan vara ett bra sätt att få ny energi.
Men det gäller att göra det på rätt sätt.

Publicerad 2015-02-11 | Senast ändrad 2017-07-20 | Vardagspuls

Det finns flera vetenskapliga studier som visar på nyttan av en powernap – man blir piggare, det är bra för både psykisk och fysisk ansträngning, ökar perceptionsförmågan och förbättrar minnet.
En studie från universitetet i Kalifornien visade till exempel att en tupplur var bättre än en kopp kaffe när deltagarna sedan fick göra olika typer av minnestest.

Sov vid rätt tid

Genom att studera sömnmönster så har forskare kommit fram till att bästa tiden för en powernap är mellan klockan 14 och 16 på eftermiddagen, det vill säga 6 till 8 timmar efter att man har vaknat på morgonen. Men det beror också på vilket syfte man har med sin tupplur.
Vill man öka sin kreativa förmåga så ska man sova tidigare på dagen, och se till att få så kallad REM-sömn. Då måste man sova i minst 60 till 90 minuter, eftersom det är det sista stadiet av sömncykeln. Är man istället ute efter återhämtning så ska man ta sin tupplur något senare på dagen, och man behöver inte sova lika djupt.

10 minuter räcker 

Även en kort tupplur kan göra nytta. Forskare i Australien har visat att en powernap på 10 minuter på eftermiddagen räcker för att få återhämtning efter en natts dålig sömn. Deltagarna i studien kände sig piggare och presterade bättre efter tuppluren.
De som tog en något längre powernap på 20-30 minuter fick samma effekt, men de hade en något längre startsträcka att komma igång efteråt. Eftersom en längre sovstund också innebär att man kommer in i en djupare sömn och det då tar längre tid för hjärnan att ”starta upp” efter sömnen.

Källa: BBC, University of California, PNAS, Oxford Academy