Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Bild Träna hjärnan med Katarina Gospic Bild: Casia Bromberg

”Kontorslandskap gör oss dumma”

Hjärnforskaren Katarinas om hjärnträning

Kvällens inspiratör i Vardagspuls är hjärnforskaren Katarina Gospic. Hon är aktuell med en ny bok om neuroledarskap och ett nytt projekt om att kombinera modern hjärnforskning med inredningsdesign i offentliga miljöer.
Här ger hon sina bästa tips på hur du kan hålla hjärnan fräsch och även träna den.

Publicerad 2015-04-29 | marten@vardagspuls.se

Katarina har skrivit två böcker om hjärnan och vad som händer när vi fattar beslut och hur vi kan träna vår hjärna och vad som påverkar vår prestation. Här är hennes tips på hur du kan få igång hjärnan och träna upp den.

Det finns två grundprinciper som gäller även hjärnan.
– Nummer ett är att det du tränar blir du bra på.
– Nummer två, som är grunden till allt, är att du måste äta, träna och sova för att utvecklas.

Du tränar hjärnan när du utmanar dig själv

När du utmanar dig själv och måste vara strategisk, det är då du tränar hjärnan. Om du jämför med dina armmuskler, om du bara tar en lätt vikt hela tiden händer ingenting utan du måste utmana dig själv för att utvecklas och bli bättre.

Meditation är mirakelmedicin för hjärnan.

En typ av träning som är fantastisk för hjärnan är meditation. Äldre människor som mediterat länge kan ha lika snygga och fräscha hjärnor som 20-åringar, (men då behöver du ha mediterat 40 000 timmar minst).  

Bra inredning för hjärnan är mobil och enkel att möblera om  så det hela tiden blir en stimulerande utmaning att röra sig i. 
Harmonin i inredningen är viktig, ljus, och färger till exempel påverkar helhetsintrycket som ska vara harmoniskt. 

Kontorslandskap gör att du presterar sämre

Öppna kontorslandskap gör oss dummare, det kan sänka prestationen med 66 procent. Det beror främst på alla distraktionerna där speciellt datorer och liknande plingar till hela tiden. Det som stör oss mest är när någon står precis bakom oss och pratar då tappar prestationen totalt.

 

Det finns inte en lösning för alla utan det beror på vilken arbetsuppgift vi har – läsa skriva räkna behöver du lugn och ro.