Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En lång period av stress kan leda till utmattningsdepression. Bild: Johnér

Så undviker du att drabbas av utmattningsdepression

Experternas bästa råd som förebygger besvären

Ibland kan jobbstressen eller i privatlivet bli för mycket och leda till utmattningsdepression. Men hur känner du igen de första varningssignalerna – och hur undviker du att drabbas? Vardagspuls ger dig experternas bästa råd.

Publicerad 2015-02-26 | Senast ändrad 2017-12-12 | Vardagspuls

I dag används inte längre termen utbrändhet, i stället används utmattningssyndrom, eller utmattningsdepression om den också hänger samman med en depression. Om balansen mellan stress och återhämtning inte fungerat under en längre period riskerar du att drabbas. Det kan handla om en stark press på arbetsplatsen eller en stor förändring i privatlivet, till exempel dödsfall eller skilsmässa. 

Symptomen för utmattingsdepression kan vara både psykiska och fysiska:

 • Trötthet. Du kan drabbas av en stor trötthet som inte försvinner oavsett hur mycket du vilar.
 • Du går vilse. Utmattningen kan göra att du får svårt att orientera dig även i välbekanta miljöer.
 • Förvirring. Du kan få svårt att göra vanliga saker, som att låsa upp en dörr eller att köra bil.
 • Minnesstörningar. Du kan få svårt att komma ihåg saker, svårt att koncentrera dig och få problem med att planera.
 • Känslomässiga symptom. Det är vanligt att den som håller på att drabbas blir lättirriterad, orolig eller nedstämd. Det är också vanligt att drabbas av ångest.
 • Sömnproblem. Du kan både få svårt att somna, vakna många gånger under natten och vakna för tidigt på morgonen utan att kunna somna om.
 • Hjärtklappning.  Du kan drabbas av hjärtklappning och andra kroppsliga symptom som magkatarr, förstoppning, högt blodtryck, värk och överdriven ljudkänslighet.
 • Skuldkänslor. När prestationsförmågan försämras på grund av utmattningen är det lätt att drabbas av skuldkänslor som i sin tur kan leda till ångestattacker.

Så förebygger du utmattningsdepression

Om du börjar känna av symptom är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder. Vardagspuls har samlat experternas bästa råd som hjälper dig att undvika att drabbas av utmattningsdepression. 

 1. Varva ner. Under stressiga perioder är det särskilt viktigt att också hitta tid till återhämtning. Många får den bästa återhämtningen i en miljö fri från stimuli, men vad återhämtning innebär är helt individuellt – hitta din mest effektiva metod. 
 2. Fysisk aktivitet kan ha bra effekt. Man ska helst vara aktiv motsvarande tre löpningar i veckan, 30 minuter per tillfälle.
 3. Sov. Sitt inte uppe på nätterna även om du är uppe i varv efter en hektisk dag. Sömn är den bästa återhämtningen. Regelbundna sovtider är viktigt.
 4. Känn efter. Ju tidigare du lägger märke till stressrelaterade besvär, desto tidigare kan du göra något åt dem. Det bästa sättet att undvika att bli sjuk är att lära känna dina egna varningssignaler och att bromsa i tid. Ta tecknen på allvar och gör någonting åt dem.
 5. Prata om det. Det är viktigt att göra sig förstådd och att söka hjälp i sin omgivning. Stressen kan bli värre om du är själv i den. Någon i din närhet kanske kan avlasta dig genom att passa barn eller springa ärenden. Skäms inte för att söka hjälp. Utmattning kan leda till att även små sysslor, som att gå ut med soporna eller tömma diskmaskinen, kan kännas överväldigande.
 6. Förändring. Identifiera vad det är som oroar dig och förändra det. Kanske är det dags att byta yrke eller arbetsuppgifter? Att ta tag i någonting som blivit liggande orört för länge? Kan du sätta tydligare gränser mellan arbete och fritid eller ta på dig mindre ansvar? Chefen är ansvarig för arbetsmiljön, men du har ett ansvar att berätta för din chef om du mår dåligt av din arbetssituation. 
 7. Sök hjälp. Om du tror att du drabbats av eller känner att du håller på att drabbas av utmattningsdepression: kontakta din vårdcentral, företagshälsovård eller ring sjukvårdsupplysningen.