Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sammie och Jonas är asexuella Bild: Privat

Sammie och Jonas har aldrig känt någon sexlust

Sexologen: Man kan leva ett fullgott liv utan sex

Asexualitet brukar beskrivas som att man inte känner sig attraherad av andra eller att man är ointresserad av sex. Vardagspuls har intervjuat 23-åriga Sammie och 28-åriga Jonas som aldrig känt någon sexuell lust. Vi har också pratat med sexologen Suzann Larsdotter som vill slå hål på de fördomar som finns om asexualitet.

Publicerad 2016-09-08 | Erika Sjöö

23-åriga Sammie Bergqvist är asexuell. Eller som hon också kallar sig homoromantisk. Hon kan bli förälskad men upplever ingen sexuell lust. Det har hon aldrig gjort.

– Redan på mellanstadiet när det var dags för sexualundervisning började jag fundera över det och jag minns att jag tänkte: Varför ska jag veta det här. Det här är inget för mig, berättar Sammie.

Har fått försvara sig inför pojkvänner

Och på högstadiet när många pratade om sex satt hon tyst och fann samtalen ointressanta. I tonåren och efter det har hon haft en del relationer som aldrig riktigt funkat.

– Jag har haft pojkvänner men sexet har aldrig fungerat. Jag blev helt enkelt inte sexuellt upphetsad. Ibland har jag fått försvara mig inför dem när de ifrågasatt varför jag inte velat, berättar Sammie som i våras bestämde sig för att berätta för familj och vänner hur det låg till.

– Det kändes som en lättnad efter att jag kommit ut med det, säger Sammie.

”Asexuella – en bortglömd grupp”

Sammie upplever inte att samhället i stort accepterar asexualitet. Hon skulle önska att man i skolundervisningen blir bättre på att förmedla till barnen redan när de är små att det är okej att inte vara intresserad av sex och att det berättas mer om asexualitet i media. På så vis skulle asexualitet bli mer socialt accepterat menar hon.

– Vi asexuella är definitivt en bortglömd grupp. Man pratar om sex och tar inte hänsyn till de som inte gillar sex. Jag blir frustrerad över att samhället pressar på så mycket om sex. Överallt, i tv-program, filmer och reklam, matas vi med bilder av människor som har sex med varandra. Mycket är dessutom hetero. Det är det som är normen, säger Sammie.

Hon fortsätter:

– Jag kan tänka mig att vara i ett förhållande i framtiden men eftersom jag inte är intresserad av sex så vore det skönt att träffa någon som känner som jag.

”Sex – ett tråkigt ämne”

28-åriga Jonas som bor i Filipstad och jobbar som lärare har aldrig känt någon sexuell lust. För honom är ämnet ointressant och har alltid varit.

– I tonåren märkte jag att jag var annorlunda. Människor i min egen ålder var intresserade av sex men det var inte jag. Ingen hade någonsin lagt fram det som en möjlighet att det går att vara asexuell så jag pendlade mellan att tänka på att det är något fel på mig till att det är något fel på andra. Jag kunde inte förstå att så många var intresserade av sex och att man överhuvudtaget ville prata om det eftersom det var ett tråkigt ämne, berättar Jonas.

Jonas har aldrig upplevt det som ett problem att inte känna någon sexuell lust.

– Möjligen att jag tänkte var lite konstig i tonåren men det är ju inget som är farligt på ett socialt plan. Ju äldre man blir desto svårare har det däremot blivit att hitta nära meningsfulla relationer. Som vuxen och asexuell kan det vara svårt att hitta en plats i sociala sammanhang, säger Jonas.

”Min dröm är att leva med flera nära vänner”

När det kommer till begreppet asexualitet upplever Jonas att det ibland kan vara begränsande eftersom människor är mer komplicerade än så samtidigt som begreppet ibland varit befriande eftersom han kan hänvisa till det när han känner att han måste förklara sig inför andra.

– Det jag tycker är viktigast är att vi får chansen berätta i media att det finns människor som är så här och att det faktiskt är okej att inte känna någon lust, säger Jonas.

Via internet har Jonas kommit i kontakt med andra asexuella och har på så vis blivit bättre på att förstå både sig själv och sin omgivning.

– Alla är olika. Jag vill inte ha någon romantisk relation och jag trivs med att vara själv och vara i min egen sfär. Men min dröm är att leva med en eller flera nära vänner, att ha en annan typ av relation, säger Jonas.

Sexologen: Är det verkligen ett problem att inte känna lust

För sexologen Suzann Larsdotter, som träffat många människor som funderat kring sin olust inför att ha sex, är det viktigt att fråga sig själv om det är ett problem för en själv eller om man vill känna lust för att någon annan förväntar sig att man ska göra det.

– Jag brukar ställa frågan: Har du lust att ha lust? Det finns personer som aldrig haft någon lust och som känner att de aldrig kommer att ha någon lust och så finns det de som nöjer sig med att ha sex ibland. Ett problem blir det först när någon faktiskt mår dåligt över att den saknar lust, säger Suzann Larsdotter.

”Normen är att man ska ha sex”

I sin roll som sexolog ser Suzann Larsdotter det som sin uppgift att normalisera asexualitet. Hon arbetar normkritiskt vilket innebär att hon vill slå hål på de fördomar som finns mot både asexualitet och homosexualitet.

– Lesbiska får ibland höra att de är lesbiska för att de inte mött den stora kärleken i en man medan andra får höra att de är asexuella för att de inte provat den och den sexleksaken. I många fall problematiserar man ett asexuellt beteende, som att det skulle vara något fel.

– Normen är att man ska ha sex och att det är sjukligt att inte ha någon sexuell drivkraft. Det är det inte. Det viktiga är att alla har friheten att leva som de själva vill och att det är lika okej att ha mycket sexlust som ingen sexlust alls, säger Suzann Larsdotter.

I sitt arbete möter hon människor som undrar om de kommer att bli sjuka för att de inte är sexuellt aktiva.

– Svaret är: Nej, du kan leva ett fullgott liv utan sex. Du kommer inte att dö i förtid och du kommer inte att få några fysiska eller psykiska besvär. Det finns en viss föreställning om att könsorganet kan skrumpna, falla av eller växa igen om man inte använder det. Det stämmer inte! säger Suzann Larsdotter som menar att det viktigt att ställa sig frågan: Vad är sexualitet för mig?

– Det är ju inte nödvändigtvis så att personer som är asexuella inte kan njuta av kroppslig närhet samtidigt som det finns de som inte vill ha så mycket kroppslig närhet. Många som vill hitta en partner och leva i en relation utan att sex upplever dock att det är svårt att hitta likasinnade. Då finns det olika communitys på nätet att gå med i.

Sjukdomar och trauma kan ge minskad sexlust

Tidigare forskningsstudier som gjorts på asexualitet är ofta problematiserande och gjorda ur ett medicinskt eller fysiologiskt perspektiv där majoriteten av forskningen ser på asexualitet som ett problem menar Suzann Larsdotter.

– Jag tror att det finns otroligt många förklaringsmodeller men att man måste ha respekt för att det är mångdimensionellt. Är det förresten så himla intressant att veta varför någon är asexuell? Tidigare har man frågat sig varför vissa är homosexuella? Och när man väl hittat den där anledningen kan man fråga sig: Spelar det någon roll om man är sexuell eller inte? säger Suzann Larsdotter.

Det är enligt Suzann Larsdotter inte ovanligt att alla människor någon gång i livet hamnar i perioder av asexualitet.

– Trauman, sjukdomar, skilsmässor och dödsfall kan medföra att vi inte känner lust och det är inget konstigt med det. Det går att hitta tillbaka till lusten igen, säger Suzann Larsdotter.