Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Shinrin yoku i Sverige Bild: Mostphotos

”Sverige borde göra skogspromenader till en del av vården”

I Japan skrivs skogspromenader ut på recept – borde vi ta efter?

I Japan skrivs skogspromenader ut på recept till patienter som lider av stress eller depressioner. Sverige, liksom Japan, täcks till största del av skogsmark. Ungefär 51 procent närmare bestämt. Använder vi dessa skogars medicinska potential?

Publicerad 2017-05-17 | Senast ändrad 2018-01-30 | Vardagspuls

I Japan har skogspromenader länge varit en del av det statliga vårdsystemet. Att promenera i skogen som en behandlingsform kallas på japanska för "shinrin yoku", som betyder ungefär "skogsbadning".

Japansk forskning visar att skogspromenader kan leda till lägre blodtryck, långsammare hjärtrytm och lägre nivåer av stresshormonet kortisol. Även immunförsvaret kan stärkas eftersom de vita blodkropparna blir märkbart fler efter en längre skogsvistelse. Det finns liknande forskning även i Sverige.

En studie från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp visar att det finns en tydlig koppling mellan stresslindring och att vistas i naturen. Det blev utgångspunkten för Natur på recept, ett samarbete mellan flera Stockholmskommuner med syfte att få läkare att skriva ut naturvistelse på recept. Människor som lider av stressymptom och lättare depressioner kan till viss del behandlas med guidade naturvistelser – i lindriga fall till och med mer effektivt än med mediciner. Först ut var Täby kommun som satte igång år 2014.

Sara Pålsson är landskapsarkitekt på Täby kommun och en av de som arbetat med Natur på recept.

– Det finns väldigt mycket forskning som visar att skogspromenader kan hjälpa väldigt mycket. Men ska det fungera i praktiken krävs en hel del från vårdens sida, att man kan ställa om och se det här som en ny, bra möjlighet. Där stötte vi på problem, berättar Sara Pålsson.

Lär dig mer om hur fysisk aktivitet och inre hälsa hänger ihop – prenumerera på Vardagspuls nyhetsbrev!

Få läkare skrev ut recept

Trots att läkare skrev ut naturvistelser på recept och samarbete med en vårdcentral startade gick det trögt. I dag har projektet tagit en ny vändning. Istället för att erbjuda naturvistelser på recept till sjuka startade gratis, guidade skogspromenader under namnet "Mindfulness i naturen" som är öppna för alla.

– Jag tror att det kommer ändras längre fram när vården ser de här möjligheterna. Men förändringen måste komma inifrån. På många sätt är vi bra på att nyttja våra skogar i Sverige, med allemansrätten, bärplockning och en kultur av att vara i skogen.

– Men i Japan har man tagit det ett steg längre. Jag tycker definitivt att vi ska ta efter japanerna och göra skogspromenader till en del av vården fullt ut, säger Sara Pålsson.

Det finns även andra satsningar som liknar de i Japan och Korea, både privata och allmänt finansierade. Flera spaanläggningar har till exempel börjat erbjuda shinrin yoku i form av guidade eller på annat sätt vägledda skogspromenader inspirerade av den japanska sjukvårdsmodellen med fokus på hälsa och värmående. Även Region Skåne har på prov erbjudit Natur på recept.

Sedan tidigare finns också FAR, fysisk aktivitet på recept, som också är en behandling för människor som lider av stress och lättare depressioner men som inte nödvändigtvis sker i naturen.

Källa: Täby kommun, US National Library of Medicine