Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Gabriel Forss och kören Du kan sjunga gospel. Bild: Vardagspuls-Peder

Sjung i kör så blir du gladare!

Körsång en lika stark upplevelse som en orgasm

Körsång en lika stark upplevelse som en orgasm. Sångens positiva effekter på ditt humör och din hälsa är nu så pass dokumenterade att sång kan skrivas ut på recept. 
Det är något magiskt med musik, säger körledaren Gabriel Forss.

Publicerad 2015-02-11 | Vardagspuls

Att brista ut i sång lite då och då är kanske inte helt socialt accepterat. Men i Sverige finns i stort sett en kör för alla. Att sjunga har många positiva hälsofördelar och den kan även bidra till en bättre hållning och andningsteknik i vardagslivet.
– När vi sjunger eller spelar frigörs så mycket dopamin att det är som att ta piller. Musiken kan alltså ha rena läkemedelseffekter. Dessutom har det samma styrka som en orgasm, det kan bli en väldigt stark upplevelse, säger professor Gunnar Bjursell i en intervju till Expressen.

Började i kör som femåring

Körledaren Gabriel Forss håller med om att körsången har en uppiggande funktion.
– Det är något magiskt med musik, sådana här dagar då man ska gå upp på scenen och är slut och trött, efter ett par minuter är det nåt som händer i kroppen, säger han. 
Gabriel Forss har starkt bidragit till att öka engagemang och antalet utövare av körsång i Sverige. Han träffar bland annat i sitt projekt Alla kan sjunga gospel 200 personer varje vecka och får många brev och kommentarer om hur de fått livsgnistan tillbaka tack vare sången.
Gabriel själv började sjunga i kör när han var fem år gammal och har varit körledare i 22 år. Gabriel menar att alla har fötts med en röst och att alla kan sjunga. 
Att körsång blivit så populärt kan till stor del bero på att folk faktiskt gillar att göra saker tillsammans, i en kör sticker du inte ut eller är utsatt. Enligt Gabriel är det ett övergrepp att anklaga någon för att inte kunna sjunga. 

Det händer i kroppen när du sjunger

  • Halter av hormonet oxytocin ökar vilket gör att du blir mer harmonisk och upplever lugn och ro.
  • Blodtrycket sjunker.
  • Immunförsvaret stärks.
  • Testosteronhalten ökar vilket har en uppbyggande effekt på vävnaderna i kroppen.
  • Mängden fibrinogen, det protein som gör att blodet levrar sig, minskar.
  • Ditt psyke påverkas så att du känner dig stark, glad och full av energi.

Källa: Boken ”Music, Health and Wellbeing” skriven av den tyske forskaren Gunter Kreutz, Christina Grapes studier ”Does Singing Promote Well-Being” och ”Magmunnarna – körsång för IBS-patienter ”.