Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Nyårslöften Bild: Johnér

Lyckoexperten: Så håller du dina nyårslöften

Tänk inte: ”Jag ska gå ner i vikt”

Har du svårt att hålla dina nyårslöften? Det är du inte ensam om. Här tipsar lyckoexperten Tina Löfström om vilken typ av löften du ska hålla – och skippa.

Publicerad 2016-12-20 | Senast ändrad 2017-12-13 | Tina Löfström

Nytt år, nystart, nya möjligheter. Nyåret skapar känslan av att vi kan tvätta av oss det gamla och gå in i en ny tid – där allt är möjligt. På sidan Statistic Brain listas förra årets vanligaste nyårslöften (i USA) och topp 10 såg ut såhär:

1. Gå ner i vikt

2. Bli organiserad

3. Spendera mindre, spara mer

4. Njuta av livet till fullo

5. Fortsätta vara tränad och hälsosam

6. Lära sig något spännande

7. Sluta röka

8. Hjälpa andra med deras drömmar

9. Bli kär

10. Spendera mer tid med familjen

Prestationsmål svåra att hålla

På samma sida hittar man också statistik om att endast 8 procent av nyårslöftena uppfylls. Anledningen till detta är oklar, men tack vare målforskningen så kan vi ändå resonera kring varför.

Det vi vet idag är nämligen att mål som är så kallade prestationsmål har mindre chans att lyckas än de mål som är inlärningsmål. Prestationsmål är mål med fokus på slutresultatet. I listan är nästan alla mål prestationsmål, alltså mål där slutresultatet är det enda som räknas. ”Att gå ner i vikt” är alltså ett prestationsmål efter som att målet fokuserar på det färdiga resultatet (viktnedgången) istället för resan dit.

Problemet med prestationsmål är att vi tenderar att bara se slutresultatet och glömmer bort resan dit. Alla som försökt att gå ner i vikt någon gång vet att resan tid är lång och krävande för både kropp och psyke. Att då på fikastunden på jobbet, när kollegan bjussar på nybakade kanelbullar, enbart ha målet ”jag ska gå ner i vikt” som motiverar en att låta bli bullen kommer i längden att bli ohållbart. Därför är inlärningsmål bättre.

Inlärningsmål ger nya perspektiv

Inlärningsmål är sådana mål där vägen på målresan är det som räknas -att vi lär oss under resans gång. Om vi ändrar prestationsmålet ”Gå ner i vikt” till ett inlärningsmål skulle det kunna se ut såhär: ”Jag vill lära mig om vad som är hälsosamt för kroppen och vad min kropp mår bra av”. Vi tar alltså fokus från prestationen (viktnedgången) och fokuserar istället på vad vi kan lära oss. Det häftiga med inlärningsmål är att när vi lär oss nya saker, så skiftar vi fokus och växer som människor.

Om vi har målet att lära oss vad som är hälsosamt för kroppen och har detta i åtanke när kollegan bjuder på bullar – är det enklare att tacka nej eftersom att den kunskap vi skaffat oss sätter bullen i ett större perspektiv. Hur påverkar bullen kroppen? Vad kommer att hända i min kropp när jag äter den? Hur kommer känslan av njutning som kommer direkt stå emot den långsiktiga påverkan som bullen får?

Med inlärningsmål skaffar vi oss kunskap och kunskap ger perspektiv. Att det sedan resulterar i viktnedgång är då bara en bonus – för det var resan dit som spelade roll, inte resultatet.