Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

hy Bild: Johnér

Så påverkas din hy av för lite sömn

Två timmars mindre sömn per natt under 5 dagar påverkar huden negativt

En god natts sömn. Livsviktig för hälsan men också för utseendet. Enligt en brittisk studie står det klart att de som sover mindre än 7 timmar per natt får uppemot 45 procents fler rynkor än de som sover mer.

Publicerad 2016-04-12 | Senast ändrad 2017-12-04 | Vardagspuls

Sova kan man göra i graven. Eller? Sömn känns som en allt lyxigare vara i vårt stressade samhälle. Många är vi nog som önskat att dygnet bestod av mer än 24 timmar och det är ofta svårt att hinna få de där 7-8 timmarna av sömn vi behöver varje natt.

Och att vi känner oss trötta och glåmiga efter en dålig natts sömn är knappast någon hemlighet. Trots att sömnen är så avgörande för vårt välmående är det många som inte får tillräckligt med sömn ­ under en lång tid. Hela 40 procent svarade att de sover för lite i en amerikansk Gallupundersökning från 2013. Faktum är att antalet sovtimmar per natt hos nordamerikanerna sjunkit från 40-talets 7,9 timmar till dagens 6,8 timmar.

Fler rynkor och mer blemmor

Förutom att du inte orkar lika mycket och får sämre koncentrationsförmåga och minne så påverkar det din hy. Och det räcker med att du sover två timmar mindre under en vecka för att de negativa effekterna ska börja synas.

Enligt en studie gjord vid The Sleep school i London visade det sig att de som sover mindre än rekommenderade minimum 7 timmar per natt fick uppemot 45 procents mer rynkor än de som sov mer. Läkaren Guy Meadows som är grundare till sömnkliniken säger till Yahoo Health att det här bland annat beror på att proteinet kollagen som bidrar till förnyande av huden bildas nattetid. Och mindre sömn innebär också mindre kollagen.

I studien deltog 30 kvinnor som under fem dagar bara fick sova 6 timmar per natt. Förutom att de fick mer rynkor fick de också uppemot 13 procents mer finnar och 8 procents ökad rodnad på huden.

Sämre sexliv

Som vi säkert alla känt någon gång efter en dålig natts sömn blir man också mer sugen på onyttigheter. Sömnbrist ökar aptiten med omkring 550 kalorier per dag enligt den brittiska studien. Men om man blir mer sugen på att stoppa något sött i munnen så blir man istället mindre sugen på sex – helt enkelt för att man inte orkar.

Faktum är att om du varit vaken mellan 17 och 19 timmar i sträck så kan det likställas med om du hade haft 0,5 promille alkohol i blodet. Så ingen bilkörning om du sovit dåligt alltså!

Kan man ta igen sömn?

Så till den omtvistade frågan; Men kan man ta igen sömn? En amerikansk studie som presenteras i tidskriften Science Translational Medicine visar att en lång period av lite sömn ofta kräver mycket vila efteråt för att kunna återhämta sig helt. Det här skriver Svenska dagbladet.
–Tidigare har man trott att om man hoppar över sömnen en natt så kan man ta igen det. Men det här visar att man inte tar igen sömn på samma sätt som man tidigare trodde, säger Torbjörn Åkerstedt, professor på Karolinska institutets sömnforskningsinstitut, till tidningen.

Men om du sovit dåligt en vecka för att det varit mycket på jobbet så är det här oftast något du kan ta igen på helgen.
Sover man mindre än sju timmar per natt bygger man upp en sömnbrist. De flesta människor korrigerar ju det här på helgen, säger Torbjörn Åkerstedt till Svenska dagbladet men poängterar attd et är en helt annan sak med utbrända som haft sömnproblem under lång tid.

Och har du sovit dåligt en natt så räcker det med en god natts sömn dagen efter. 8 timmar fungerar alltså alldles utmärkt, du behöver inte fler timmar natten efter berättar han för Vardagspuls.

Så vad är en god natts sömn då? Enligt Torbjörn Åkerstedt är det tre faktorer som samverkar.
– Sömnens längd, vakenhetstidens längd och den biologiska klockan, som gör att vi sover bäst under vissa tider på dygnet. Om man passar in dessa tre så undviker man oftast att bygga upp sömnbrist.

Runt 30 procent av svenskarna upplever att de har problem med sömnen. I dag är det dubbelt så många som har problem med sömnen som för 30 år sedan. Sömnproblem är vanligare hos kvinnor än män. Det tros bero på flera saker: Dels har kvinnorna ofta mer ansvar för hemmet. Dels finns det hormonella orsaker som menstruation, barnafödande och klimakteriet. Dels behöver kvinnor mer sömn än män


Källa: Statistiska Centralbyrån, SVT Vetenskap