Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

sömn Bild: Johnér

Så påverkas kroppen av sommar- och vintertid

”Antalet hjärtinfarkter ökar sommartid”

Två gånger om året måste våra kroppar ställas om. En timme bak – och en timme fram. Och det kanske inte låter så mycket. Men vad gör det egentligen med oss människor rent biologiskt? Enligt sömnforskaren John Axelsson kan personer i riskgrupper påverkas negativt.
– Bland annat ser vi att hjärtinfarkterna ökar, framförallt när man går över till sommartid, säger han.

Publicerad 2015-10-22 | Senast ändrad 2018-03-21 | Vardagspuls

Regeringen överväger att ta bort omställningen mellan sommar- och vintertid och helt gå över till sommartid, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Jag skulle inte ha något emot att göra detta om det finns ett starkt stöd i Sverige eller i Sveriges riksdag, säger Thomas Eneroth (S), till Ekot.

Men en timme hit eller dit, det kan väl knappast göra så stor skillnad på kroppen? Nej, inte på de flesta människor enligt John Axelsson som är sömnforskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Men desto mer på andra.

Studier vid Karolinska visar att antalet hjärtinfarkter ökar när vi går över till sommartid. Under två veckor efter tidsomställningen till sommartid dör runt trettio svenskar i hjärtinfarkt som en direkt följd av den stress som orsakas av bytet till sommartid, skriver Dagens Nyheter som tagit del av forskningen. 
– Det finns en liten effekt på vissa personer i riskgrupper. Det är en omställningsstress och extra belastning för de som har en förhöjd risk för hjärtinfarkt, förklarar John Axelsson till Vardagspuls och säger att det är under morgontimmarna som kortisolpåslaget i kroppen är som högst och det är också då som det inträffar flest hjärtinfarkter. Även deprimerade människor kan påverkas extra negativt av sommartiden.
– Men för oss andra så innebär det inga större risker. Omställningen mellan vinter- och sommartid är en ganska normal belastning på oss.

Och enligt studien minskar hjärtinfarkterna med ungefär tio fall i oktober, när normal­tiden – vintertiden – kommer tillbaka och vi får sova en timme längre.

Här är maten som gör dig pigg i vintermörkret

Ställer om vår dygnsrytm hela tiden

John Axelsson jämför omställningen mellan sommar- och vintertid ungefär som att flyga till London.
– Och vi ställer om vår dygnsrytm hela tiden beroende på hur mycket vi vistas ute i solljuset. Som de flesta av oss lever idag är vi inte i samklang med naturen och dagsljuset på samma sätt, säger John Axelsson och förklarar att de flesta människor heller inte har en dygnsrytm som är exakt 24 timmar.
– Vissa har en lite längre rytm, andra lite kortare, så därför måste vi ställa om vår rytm lite varje dag. Alltså är det inget konstigt utan något man ändå gör naturligt mer eller mindre.
Vad tycker du själv om sommar- och vintertid?
– Jag tycker egentligen att vi borde ha sommartid året runt för vi är mer biologiskt anpassade till att gå upp innan solen går upp och att vi går och lägger oss tidigare. 

Kvällsmänniskor har svårast att anpassa sig

Samtidigt har forskare vid Ludwig-Maximillian universitetet i München kommit fram till att omställningen kan påverka kroppen mer än man tidigare trott. Enligt studien som Svenska dagbladet tagit del av såg forskarna att tidsomställningen kan påverka sömnkvaliteten.

Till Roenneberg som är professor i kronobiologi vid Ludwig-Maximilianuniversitetet säger till Dagens Nyheter att han ser många och allvarliga problem med just sommartiden och att 1,6 miljarder människor runt om i världen måste gå upp en timme tidigare på morgonen.
–  Det innebär sannolikt enorma kostnader för samhället. Vi vet från studier på skiftarbetare att de är överrepresenterade i praktiskt taget varenda sjukdom, såsom cancer, övervikt och diabetes, säger han till tidningen och menar att sommartiden införts av okunniga makthavare och byråkrater som saknar kunskap om vår biologiska klocka.
– Människor i höga positioner tenderar att vara morgonpigga och ha ett litet sömnbehov. Men de är i minoritet. Nu försöker de anpassa hela samhället till sin egen dygnsrytm, säger han.
Det verkar också enligt sömnforskarna som att kvällsmänniskor alltså har allra svårast att anpassa och förändra sin dygnsrytm.

Varför sommar- och vintertid?

Det var bland andra engelsmannen William Willett som förespråkade sommartiden. 1907 skrev han en broschyr där han framförde sitt förslag med motiveringen att soltimmarna skulle utnyttjas bättre under dagen.

I Sverige infördes sommartiden först 1916 men efter massiv protest från bönderna togs den bort. 1980 återupptogs sommartiden som sträcker sig från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober. Omställningen sker på helgen för att minimera påverkan på samhället.

De flesta länder i världen har inte sommartid, men alla EU-länder har det sedan 1996.

Källa: Svenska dagbladet